30 Haziran 2009 Salı

Bims Blok Uygulaması Nasıl Yapılır


Bims nedir?

Bims; volkanik kökenli slikat esaslı camsı ve gözenekli bir yapıya sahip hafif yapı elemanıdır.Gözenekli ağırlığı 500kg/m3 olan bu doğal malzeme yapısındaki boşluklar sayesinde yüksek ısı ve ses izolasyonu özelliklerine sahiptir. Bims bu özelliği sayesinde kış aylarında dondurucu soğuklardan, yaz aylarında ise kavurucu sıcaklardan yüksek oranlarda izolasyon sağlamaktadır. Bims kullanımı yıllar öncesine dayanmaktadır. Kapadokya bölgesindeki doğal konutlar ile Nevşehir ve Niğde bölgesinde soğutma deposu olarak kullanılan doğal mekanlar bunun bir örneğidir. İnşaat sektöründe kullanımı Romalılar dönemine dayanmaktadır. Ayasofya'nın kubbesinde de bu malzemenin kullanıldığı bilinen bir gerçektir.Başta Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Amerika ve Japonya gibi ülkeler olmak üzere dünyanın pek çok yerinde, daha çok ses ve ısı izolasyonu sağlamak amacıyla üstün izolasyon özellikleri, hafifliği ve depreme dayanıklılık gibi nitelikleri ile yüzyılı aşkın süredir bims ürünleri kullanılmaktadır.

Bims Blok Özellikleri


Dayanıklı
cm2 de 600-700 kg basınca dayanıklıdır.
Uzun ömürlüdür Yıkanmış doğal agregadan üretilir.
Yağ, asit ve organik bileşenlere karşı direnci yüksektir.
Homojen boşlukları sayesinde ses izolasyonu sağlar.
Ortam nemini doğal olarak ayarladığı için, nem ve güverçile yapmaz.
Güvenilir
Yol tutma özelliği vardır. Kayma direnci ve sürtünme katsayısı fazladır.
Yangına karşı dayanıklıdır. Hafifliği sayesinde binaların ağırlığını azaltır.
Sıcak ve soğuktan etkilenmez.
Estetik
Peyzaj çalışmaları için idealdir.
Pastel renklerinde olduğu için çevreye akıcı, dinlendirici bir görüntü verir.
Ekonomik
Bina duvar maliyetinde büyük tasarruf sağlar. Sıva ve işçilik maliyetini azaltır.
Gözenekli yapısı ile çok iyi sıva tutucu olup,rötre çatlakları önler ve tasarruf sağlar.

Read more...

Gaz Beton Uygulama Teknikleri

Gazbeton duvar uygulama teknikleri

Duvar örülmesine başlamadan önce
Malzeme naylon paketler içinde ise duvar örümünden önce min 1 gün önce açılıp havalandırma yapılmalıdır.
Duvar örülmesine başlamadan önce malzeme incelenerek, su içinde kalmış yaş bloklar, yüzey kuruluğu elde edilinceye kadar bekletilmelidir.
İnce gazbeton tutkalı hazırlanması
Tutkalın hazırlanmsı oldukça kolaydır. 2 ölçek toz halindeki tutkala 1 ölçek su ilave edilir. Oluşan karışım gazbeton karıştırma ucu kullanılarak, içinde hava kabarcığı kalmayıcaya kadar karıştırılır. İyi bir tutkal elde edebilmek için düşük devirli bir el matkabına takılmış karıştırma ucunun kullanılması uygundur. Birkaç dakikada hazır olan tutkal yaklaşık 4-5 saat içinde kullanılmalıdır. Tutkal ihtiyaç kadar hazırlanmalı, sık karıştırılmalı ve kuruyan tutkal su eklenerek uygulanmamalıdır.
Duvar örülürken genel kurallar
Duvar örümü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk kalmamalıdır.
Tutkalla örülen duvarlarda yatay ve düşey derzlere sürülen tutkal, yüzeyleri tamamen kapatmalıdır.
Harçla örülen duvarlarda blok yüzeyleri fırça ile hafif su atılarak nemlendirildikten sonra harç uygulanmalıdır.
Blokların binme uzunlukları, 15 cm'den az olamaz.
Uygun bindirme uzunluğu blok uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır.
Duvar örgüsünde ilk sıra
Duvar ile duvar zemini arasında mutlaka yapı harcı kullanılmalıdır.
Yapı harcı karışımı : Hacimsel olarak 1 çimento - 1 toz kireç - ince kum
İlk sıranın yan ve üst yüzeylerin terazisinde olması sağlanmalıdır. Altında yalıtım membranı kullanılan duvarlar kolonlara çeliklerle ankre edilmelidir.
Tutkalın sürülmesi
Duvar örgü tutkalından daha iyi verim almak için, blok yüzeyindeki toz parçacıkları süpürülmelidir. Tutkal blok kalınlığına uygun gazbeton malası ile yatay ve düşey yüzeylere tamamen kapatacak şekilde sürülmelidir.
Blokların düzeltilmesi
Duvar yüzeyinin düzgün olması için yatay ve düşey derzlerin düzgünlüğü lastik çekiç kullanılarak sağlanabilir. Özellikle ilk sıranın çok düzgün olmalıdır.
Gazbeton blokları ile örülen duvarlarda, gazbetonun kolay işlenebilmesi nedeniyle tesisat kanalı ve buat yuvası açma, oyma delme ve kesme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Bu işlemlerde kullanılan gazbeton el aletleri ergonomik tasarımları ile kullanım kolaylığı sağlarken işlevsel özellikleri ile de yapım sürecini hızlandırır.

Read more...

Beton Hazırlanması

BETON İŞLERİ

Beton Hazırlama
Küp deneylerinin 3, 7, 28 günlük mukavemetleri saptanarak kesin karışımlar belirlenir ve ardından uygulamaya geçilir.
Beton karışımının betoniyerde, karışımdan sonra vibratörlenmeden önceki hacmi vibratörlendikten sonraki hacminden daha büyüktür. Örneğin betoniyerin bir harmanı işlenmiş 1 m3'den daha az ise çimento dozu gereğinden fazla demektir. Bu dengenin sağlanmasından sonra sürekli üretime geçilir. Özellikle beton ağırlıklı şantiyelerde çimento zayiatının en önemli nedeni budur.
Betonyerin teorik kapasitesi bilinir, pratik kapasitesi ise iş başlarken anlaşılır. Bu kapasite genel olarak teorik kapasitenin %75-80'i kadardır. Kapasitenin zaman zaman harman sayılarak kontrol edilmesi faydalı olur.
Beton siloda depo ediliyorsa, depo edilen miktarın bir transmikserin alabileceği miktardan fazla olmaması gerekir.
Sıcak iklimlerde ve beton taşıma yolunun uzun olduğu yerlerde, kuru karışım yapan betonyerler tercih edilmelidir. Beton tesisinin veriminin düşük olduğu saptanırsa aşağıdaki olasılıkları göz önüne almak gerekir.
Suyun debisi yetersizdir
Çimentonun betoniyer kazanına gelişi aksıyordur.
Kum çakıl malzemesi stoğun gerisinde kalmıştır.
Operatör yeterli değildir.
Beton dökümü ve nakli
Beton sabit beton pompası ile dökülecekse, pompanın kapasitesi betonyerin kapasitesinden küçük olmaz. Pompanın beton alma ağzının 1 harmanı bir defada alabilecek büyüklükte olması gerekir.
Beton döküm yerine ayrışmadan ve suyunu kaybetmeden götürülmelidir.
Elle beton dökümü
Betonun küreğe dolması için kıvamı gereğinden az veya fazla sulu olmamalıdır. Slamp'ının 5-8 cm olması uygundur.
Beton kovası ile
Beton perdeye dökülüyor ve perde dar ya da 3m.'den derin ise beton hunisi kullanılmalıdır.
Beton dökümü sonunda, beton etesi günde devam edecekse, mesai sonunda kova mutlaka temizlenmelidir. betona başlarken de kova iyice yıkanır ve ilk beton kova ıslakken doldurulur.
Kovaların belli periyotlarla atölyeye tamire gitmeleri gerekir.
Beton döküm sırasında kapaklardan su sızmamalıdır.
Doğrudan Transmikserle
Beton dökülen yapı elemanı, temel türü bir eleman olmalıdır ve miksere kalıbın yanına kadar yanaşabilmelidir.
Konveyor band ile
Bant uzunluğuna göre yatay taşıma 20m., band eğimi %25 civarındadır.
Beton Pompası ile
Pompa betonu bir takım özelliklere sahip olmalıdır.
Beton slamp'ı 8 ile 10 arası
Çimento dozu min 250 kg/m3
En iri malzeme 30 mm
Kum miktarı istenilen mukavemete göre maksimum
Beton malzemesinde toz ya da kil miktarı şartnamelerdekilerden az
Pompaya verilen beton prize başlamamış
Beton çok iyi karışmış, üniform yapıda olmalıdır.
Betona başlarken yaklaşık 0.5 m3 kadar çimento ile sulu bir karışım yapılarak pompaya verilir. Sonra normal betona geçilir.
Betonlama sonunda veya devam eden betonlarda vardiye değişimlerinde pompa iyice temizlenmelidir.
Özellikle sabit beton pompasının boruları sık sık kontrol edilmelidir. Zamanla boru ağızları aşınır ve beton boru içinde hareket ederken ek yerlerinden su sızar, bu betonun akışkanlığının azalmasına dolayısıyla, boruların sık sık tıkanmasına sebep olur.
Sabit pompada mümkün olduğu kadar az dirsek kullanılmalıdır. Çok aşınan borular mutlaka değiştirilmelidir.
Beton pompasının bir yerden bir yere gidişi sırasında boruların toplanmış ve araçtaki orijinal konumunda olmaları gerekir. Aksi durumda aracın devrilme olasılığı yüksektir.
Betonun Kalıba Yerleştirilmesi

Kitle Betonları
Vibratörlenen noktalar yaklaşık 50cm.aralıkla ve şaşırtmalı olmalıdır. Vibratör tabana hafifçe değdirilerek ve dik olarak yavaşça çıkarılır.
Vibratörler beton yayma işinde kullanılmazlar
Vibratör tutulan yere bir daha vibratör tutulmaz.
Vibatörün demire değdirilmemesi gerekir, aksi halde vibratör kafası sık sık arızalanır, demir titreşeceği için de betonla aderansı azalır.
Beton dökümü sırasında kalıp vibratörü ya da ahşap bir çekiç ile kalıpta bir titreşim sağlanırsa beton yüzünü düzgün çıkarmak mümkün olur
Perde kolon gibi düşey elemanlarda
Derin kolon (2.5-3 m'den derin) ve perdelerde huni kullanılarak ayrışmanın önüne geçilir.
Vibratör düşey doğrultuda kullanılmalıdır. Burada da yayma işlemi vibratörle yapılmaz. Döşeme ve kirişlerde
Döşeme demirleri ezilmeden ve döşeme vibratörleri veya şişe çapı küçük olan vibratörler kullanılarak beton dökülür. Betonun korunması ve betonda katkı maddeleri
Betona başlamadan önce kalıplar ıslatılır.
Beton kürü, beton bitiminden takriben 12 saat sonra başlar. Kür ihmal edilmemelidir.
Hava sıcaklığının 40 derece civarı olması halinde püskürtme küründen iyi sonuç alınmayabilinir. Bu durumda ıslak çuvallarla beton yüzü örtülerek kür yapılır ve çuvalların devamlı ıslak tutulması sağlanır. Bu tür kür 4-6 gün aralıksız devam eder.
Kür işlemi yaz aylarında güneşin kuvvetli olmadığı sabah ve akşamları yapılır. Öğle zamanı betonun sulanması betonun çatlamasına neden olabilir.
Katkı maddeleri betona beton tesisinde eklenir. İmal edilmiş betona katkı maddesi eklenmemesi gerekir, çünkü bu takdirde karışım imalat sırasında olduğu gibi homojen olmaz.
Betonun soğutulması
Hava sıcaklığının olumuz etkisi başladığı anda ilk alınacak önlem trannsmikserin kazanını beyaza boyamaktır. Yetmiyorsa kazanın etrafı çuval bezi (kanaviçe) ile sarılır ve devamlı nemli tutulur.
Beton ısısı imalat sırasında da yüksek oluyorsa çimento silolarının etrafının ısı tecrit malzemesi ile kaplanması uygundur.
Bu arada çakıl ve kumu sulamak da ısı derecesini bir ölçüde düşürür. Bütün bu tedbirlere rağmen beton ısısı istenenden yüksekse, o zaman beton suyu, su su soğutucuları ile yaklaşık +2 dereceye kadar soğutularak kullanılır. (Betonda kullanılan su bazı madensel tuzlar içerdiğinden -4 derecede de donmayabilir. Beton deney küpünün alınması ve korunması
Beton numunesi çok dikkatli alınmalı ve dış tesirlerden korunmalıdır.
Betonun, küp numunesi kalıbına yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasına özen gösterilir ve beton küp, şartnamelerin istediği gibi korunur.

Read more...

Dış Cephe Kaplama Uygulamasıd

Dıs Cephe Sıva Kaplama Boya İşlemleri

Tadilat yapılacak yüzeylerin tanınması

Son kat kaplamanın cinsi nasıl belirlenir?
Ateşe maruz kalan organik (karbon kökenli) boyalar genelde yumuşar.
Daha kalın (1-3 mm) kaplamalar ateşe maruz kalınca yumuşama daha uzun sürede gerçekleşir.
Çimento - Kireç esaslı sıvalar ise ateşten etkilenmez.
Mevcut kaplamanın sağlamlığı nasıl kontrol edilir?
Boyalı yüzeylerde boyanın sağlamlığını kontrol etmek için bıçak veya falçata yardımı ile boyayı keserek kareleme yöntemi uygulanmalıdır. 10*10 cm'lik alanda 2X2 mm'lik kareler oluşturulmalıdır. Bölünmüş olan yüzeye yapışkan bant yapıştırılıp çekilmelidir. Küçük karelerin %80'i bant ile birlikte sökülmüyorsa boya sağlam kabul edilmelidir. Bu işlem yüzeyde birkaç değişik yerde tekrarlanmalıdır.
Pütürlü yüzeylerdeki boya veya kaplamaların sağlamlık durumunu anlamak için spatula veya raspa kullanımı ile boyanın yüzeyde ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilmelidir.
Çimento - kireç esaslı sıvaların sağlamlığını anlamak için
Kaplamanın sağlamlığını anlamak için bir tornavidayı üstüne bastırarak döndürünüz. Bu işlem yüzeyin değişik yerlerinde tekrarlanmalıdır.
Tornavida girmiyorsa kaplama sağlamdır.
Eğer tornavida hafif giriyorsa kaplama sert değil, ancak kabul edilebilir niteliktedir.
Tornavida kolayca ve derine giriyorsa kaplamayı sökmek gerekir.
Sıvanın duvar tutuşu nasıl kontrol edilir?
Ulaşılabilen bir noktayı çekiç ile yoklayınız. Boşluk sesi gelip gelmediğini anlamak için özellikle çatlak kısımların çevresini kontrol ediniz.
Boşluk gelen kısımlar çok ise sıvanın tümünü sökünüz.
Boşluk gelen kısımlar bölgesel ise o kısımları sökünüz.
İskele montajında tüm cepheleri kontol ediniz. Duvarı iyi tutması konusunda şüpheniz var ise tüm sıvayı sökünüz.

Yüzeyin emiciliği nasıl kontrol edilir?

Yüzey su ile hafifçe ıslatılmalıdır.
Su duvar boyunca akıyorsa duvar emici değildir.
Su hızla emiliyorsa yüzeyin emici olduğu düşünülür.

Read more...

Betonarme Demir (Donatı) İşleri

BETONARME DEMİR İŞLERİ

B.A. Demiri hazırlama
Projelerde demir boy ve adetlerinde hata olabileceği her zaman için düşünülmeli, demir boy ve biçimlerinin betonarme elemanlarına uygunluğu bir şekilde kontrol edilmelidir.
Kesme bükme ekipmanlarının kapasiteleri ilgili mühendis ve formen tarafından iyi bilinmelidir (Max. çap kaç olacak, saatlik üretim nedir gibi). Kesme makinasının kaçlık ve kaç adet demiri aynı zamanda kesebiliceği mutlaka bilinmelidir. Daha fazla sayıda demir aynı anda kesilmemelidir.
Aynı proje paftalarının demirleri; belli yerlere stok edilir. Her demir grubunun üzerine o grubu tanıtan plakalar konur.
Demirler, stok alanında yağmurda çamurlanmayacak bir yüzey üzerinde istif edilir.
Demir keserken zayiatın minimum olacağı bir yöntem izlenir.
Demir imalatındaki zayiat %3'ü geçmemelidir, kalan demirler ankrajda kullanılabileceği gibi, kalıpların zemine tespitinde, kot kazığı olarak vs. kullanılabilirler.
Demir hazırlama sahasında üç bölümün seçimi önemlidir. İşlenmemiş ve işlenmiş demirlerin stok sahaları ve vinç yürüyüş sahası. Bu alanlar kesme ve bükme mahalleri ile bütünleşirler.
Nervürlü demirlerin büküm yerlerinde çatlaklar oluşabilir. Böyle bir durum ilgili sorumluya anında bildirilir ve fabrika ile temas kurulur.
Rutubetli iklime sahip olan bölgelerde stok edilmiş demirlerin kısa sürede paslanma tehlikesi vardır. Buna rağmen stok miktarının yüksek tutulma zorunluluğu varsa demirlerin üstü branda ile örtülebilir. Pas temizleme işi demir fırçalar ile ya da kumlama sureti ile olur.

Betonarme Demiri Döşeme

Paspayları ahşap veya ahşap içeren bir malzeme olamaz.
Bağ tellerinin kalıp yüzeylerine değmemesine özen gösterilir.
İnce demirlerle döşenmiş yerlerde demirlere basarak yürünmez. Bunun için araya ahşap sehpalar konabilir.
İnce döşemelerde alt sıra demir döşendikten sonra üst sıra demir döşenir. Demir sehpalar konur ve üst sıra sehpa üzerine alınır. Kalın döşemelerde ise alt sıra döşendikten sonra sehpalar konur. Son kademede üst sıra demirler yerleştirilir.

Read more...

Kalıp Elemanları ve Uygulaması

Kalıp elemanının kalınlığı prizini almamış betondan gelen basınca göre belirlenir. Ahşap elemanlarda bu kalınlığın 12mm den az olmaması gerekir. Vibratörden gelecek ek basınç da dikkate alınmalıdır.
Kalıp elemanlarının kullanma sayısı o kalıp sisteminin kalitesi ile ilgili iyi bir göstergedir. Bu sayı ahşap kalıplarda 4, metal olanlarda ise 10'dan fazla olmalıdır.
Kalıp kullanım sayısının arttırılması için aşağıdaki sıralanan konulara dikkat edilmelidir.

Testere gibi ahşap kesici aletler kalıp montajında kullanılmamalıdır.
Takviyeler gerekenden fazla olmamalıdır.
Gerekenden fazla bağlantı elemanı ve çivi kullanılmamalıdır.
Vibratör kafası kalıp yüzeyi ile temas ettirilmemelidir. Kalıbın titreşimi isteniyorsa kalıp vibratörleri kullanılmalıdır.
Kalıplar demir montajından önce kalıp yağı ile yağlanmalıdır.
Beton dökümünnden önce kalıplar su ile nemlendirilmelidir.
Paspayları düzenli yerleştirilmelidir. Demir gerek montaj gerekse beton dökümü sırasında kalıpla temas etmemelidir.
B.A. perde ya da döşemede tesisat veya diğer amaçla projede gösterilmiş delik / boşluk varsa buraya rezervasyon için kutu konur. B.A. kalıbında bir değişiklik yapılmaz.
Pano bileşimlerinden beton dökümü sırasında beton suyu sızıntısı olmamalıdır.
Beton sonrası kalıp sökümünde zaiyat verilmemelidir.
Sökülen kalıplar vakit geçirilmeden temizlenerek yağlanmalı ve yatay olarak istif edilmelidir.
Kalıpta zedelenmiş yerler sökümün sonrasında süratle tamir edilmelidir.


Kayar Kalıplar ve Tırmanır Kalıplar

Tırmanır kalıpta ilerleme hızı, kayar kalıba göre daha düşüktür. Ancak betonarme demir montajı hızının, kayar kalıp ilerleme hızına (10-12 inç/saat) ayak uyduramaması gibi durumlarda tırmanır kalıp ile çalışmak zorunlu olabilir. Genel olarak söylemek gerekirse tırmanır kalıpta, kayar kalıba göre daha kontrollü ve sonuçta da daha kaliteli bir imalat yapmak mümkün olur.
Tırmanır kalıbın diğer bir üstünlüğü, sistemin kayar kalıp kadar karmaşık olmamasıdır. Daha kısa zamanda eleman yetiştirilebilir.
Kayar kalıpta yatay derz görünmez iken tırmanır kalıpta yatay derz izleri görülür. Bu bakımdan derz yerlerinde özel itina gösterilir.
Kayar kalıp ve tırmanır kalıp arasında seçim; teknik, ekonomik ve eleman kalitesine göre yapılır.
Tırmanır kalıp iki günde bir ano kadar yükselebilir. (Genellikle yaklaşık 3m.)

Read more...

Laminant Parke Nasıl Yapılır

Laminant zemin döşemesini, sert alçı mevcut parke veya fayans gibi kuru olan her türlü zemine serbestçe serebilirsiniz.

Döşenecek zemin temizlenmeli ve ayak sesi yalıtımı sağlamak için polietilen izole levha ile beslenmelidir.

Mekanın köşesinden olmak koşulu ile işe başlayın. Kullanılacak taraf duvara doğru olmalıdır. Duvara olan uzaklık yaklaşık 15 mm. olmalıdır. Bu mesafeyi uygun bir kama ile sabitleyin. Bir sıranın on şeridini yine bir çekme demiri ile duvara 15 mm. mesafeye getirerek ayarlayın.

İlk sıranın son şerdine bir dayamak köşebendi yardımı ile, gereken genleşme miktarı dikkate alınarak, duvara olan mesafe işaretlenmeli ve şerit bu işaret boyunca kesilmelidir. İlk şerit sırası tutkalsız yatırılır.

Üst tüylü tarafa uzunlamasına ve alın kısmına bolca tutkal sürün. Derzlerin neme karşı korunması için tutkal tüm malzemeyi kapsayacak şekilde sürülmelidir. Dışarı sızan tutkalı hemen nemli bir bezle silin.

Hasardan kaçınmak için döşeme işleminde bir vurma takozu kullanın. Bu takoz özel olarak kenar konstrüksiyonu için geliştirilmiştir.

İlk üç sırayı döşedikten sonra, tutkalın sertleşebilmesi için, yaklaşık bir saat bekleyin. Germe kuşaklarını yerleştirin. Bütün zemin döşendikten sonra son şerit sırasını bir çekme demiri ile duvara 15 mm. mesafeye ayarlayın.

Read more...

Metal Yüzeylere Seramik Uygulaması

Bu yüzeyler için çimento veya akrilik esaslı seramik yapıştırıcıları uygun değildir.
Metal yüzeylerde, epoxy veya poliüretan boya kaplı yüzeylerde, polyster veya fiberglass gibi yüzeylerde, sürekli bakım isteyen ve deterjan ya da özel maddelerle temizlenen yüzeylerde, çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda, bu koşullara uyum sağlayabilecek özel bir uygulama gereklidir.
Çözüm ise hangi koşulda olursa olsun, yüksek mekanik dayanım ve aderans sağlayan epoxy esaslı bir seramik yapıştırıcısıdır.
Yüzey Hazırlığı
Metal yüzeylerdeki pas zımparalanarak veya kumlama yapılarak temizlenmelidir.
Polyester veya fiberglass havuzlardaki yosun vb. kirler temizlenmeli, ayrıca çatlak ve yarıklarda da temizlik sağlanmalıdır.
Epoxy ve poliüretan boyalı yüzeyler yağ vb. kalıntılardan temizlenmelidir.

Read more...

Alçıpan Üzeri Seramik Uygulaması

Alçıpan, iç mekanlarda bölme duvarlar oluşturabilmek amacıyla üretilen bir malzemedir. Deformasyona müsait olan alçıpanın üzerine uygulanacak seramik yapıştırıcısı öncelikle esnek olmalıdır.

Geleneksel harç, yapısı gereği alçıpan üzerinde tam yapışma sağlamaz ve yüzeyde bozulmalara sebep olur.

Alçıpan harekete, genleşmeye, titreşime geleneksel bölme duvarlardan daha çok maruz kaldığından, büyük boyuttaki ağır kaplamalar, alçıpanın deformasyonuna yol açar.

Alçıpan üzerinde kullanılacak seramik yapıştırıcısı esnek, yüzey ile uyum sağlayabilen, yapışma özelliği yüksek olmalıdır.

Read more...

İstinat Duvarlarında Su Yalıtımı

Örme duvar ya da betonarme yapılan istinat duvarları, dolguda biriken suya karşı güvenli bir engel oluşturamaz
Kullanılan dolgunun yapısına bağlı olarak oluşan dolgu suyunun basıncı, istinat duvarına baskı yapar.
Duvar elemanları arasındaki derzler zayıf bölgelerdir. Bu kısımlar su basıncına dayanıklı değildir.
Ayrıca brüt betonda ve örme duvarlarda, duvar zemin birleşimleri, bağlantı noktaları ve tahliye borusu geçişleri su geçişini kolaylaştıran zayıf noktalardır.
Bu nedenle istinat duvarlarında drenaj ve yalıtım işlemi mutlaka yapılmalıdır.
Su geçirgenliği düşük dolgulardaki dikey uygulanacak drenaj, su basıncının ortadan kaldırılmasını ve suyun boşaltılmasını sağlar.
Su barbakan ile boşaltılmalıdır ya da yatay drenaj yapılmalıdır.

Read more...

Dış Cephede Seramik Uygulaması

Dış cepheler, sürekli olarak yıpratıcı etkenlerle karşılaşır.
Betondaki sünme, seramik kaplamaya basınç uygular. Fakat seramik, yapısı nedeniyle deformasyona uygun bir malzeme değildir.

Yağmur, don ve ani ısı farklılıkları gibi iklimsel etkiler termik şoklara sebep olur, uygulama yüzeyi ve seramik yapıştırıcısı birbirinden farklı olarak çalışır.

Seramik boyutları büyüdükçe, derzlerin amörtisör etkisi yetersiz kalır.

Dış cephede, dayanıklı ve seramik uygulamaları için gerekenler;
Mekanik ve termik deformasyona dayanıklı, elastik bir yapıştırma harcı.

Dona ve suya dayanıklı bir yapıştırma harcı ile seramiklerin basınç uygulanarak kaplanması.

Yeterli amortisör etkisi gösterebilecek, elastik bir derz dolgu harcı.

Read more...

Bohçalama Su Yalıtımı Nasıl Yapılır

Bodrum katları duvarlarından ve zeminden gelen sudan dolayı zaman zaman veya sürekli olarak rutubetli olabilir.
Yağışlı mevsimlerde özellikle geçirimsiz toprakta biriken su, bodrum duvarlarından içeriye sızabilir.
Yeraltı suları yükselerek zeminde rutubete yol açabilir.
Bu etkiler bodrum katlarının istenilen şekilde kullanılması ve korunmasına engel olur.
Kullanıma açık bodrum katlarında sürekli bir su yalıtım tabakası oluşturmak üzere bohçalama yapılmalıdır.
Dikey ve yatay köşeler, dayanımı yüksek bir harç ile pahlanmalıdır.
Duvar ve zemin, sürekli bir tabaka şeklinde su geçirimsiz hale geçirilmelidir.
Üzerinde yürünecek ya da yaşanacak alanlarda zemine kalın bir su yalıtım harcı ile şap atılmalıdır.
Yüzey hazırlığı
Sağlam ve temiz bir yüzey elde etmek üzere tuz birikintileri ve eski kaplama kazınarak temizlenmeli ve yüzey yıkanmalıdır.
Küçük çatlak ve delikler tamir edilmelidir.
Sızdırmazlığın devamlılığı için dikey ve yatay köşeler pahlanmalıdır.
Yüzeyde su akıntısı delikler, su basıncını azaltmak amacıyla, min 3X3 cm. boyutunda açılarak tıkama harcı ile doldurulmalıdır.

Read more...

Asfalt Dökümünde dikkate alınacak hususlar

Yağış sırasında asfalt serimi yapılmamalıdır.
Asfaltlanacak yüzey temizlenmiş olmalıdır.
Asfalt dökülürken hava sıcaklığı 5 derecenin üzerinde olmalıdır.
Sıkıştırma değerleri minimum şartname değerlerinde olmalıdır.
Asfalt döküm anında asfaltın sıcaklığı 155 derece ile 160 derece arasında olmalıdır.
Asfaltın sıkıştırılması anında istenilen değerden daha fazla soğumaması gerekir. Bu bakımdan finişerleri silindirler izler.
Asfalt kalınlığı azaldıkça toleranslar aynı ölçüde azalmalıdır.
Üretilen asfaltın yoğunluğu yaklaşık 2.4 t/m3 olmalıdır.
Özellikle aşınma tabakasının üzerine daneli malzeme dökülmemelidir. Agrega ve kum taşıyan kamyonların kasaları örtülü olmalıdır.
Yol çizgisi çizilmeden önce basınçlı su ile yüzey temizlenir ve bu kısımlar çizgi çizilinceye kadar trafiğe kapatılır.
Aşınmadan hemen sonra asfalt bordürlerin yapımına geçilir. Böylece yağmur suyunun dolgulara zarar vermesi önlenir.

Read more...

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi


Dünya’nın en büyük güneş paneli üreticisi SHARP Solar’ın Türkiye’deki tek temsilcisi olan FORE Enerji, temiz enerji kaynakları ile gündeme gelecek sürdürülebilir yaşam modellerinin çözümlerini üretiyor.
Küresel iklim değişikliği sürecinde Türkiye’nin yakın zamanda yaşayacağı enerji problemlerine çözüm olarak 4E (Enerji/Ekoloji/Ekonomi/Eğitim) konsepti ile üretilen projelerde elektrik enerjisinin doğal kaynaklardan üretilmesi hedefleniyor.
Güneş panelleri ile dış cephe kaplama: Plaza, hastane, otel gibi mekanların dış cephesi şeffaf güneş panelleri ile kaplanarak, binaların elektrik enerjisi güneşten üretiliyor.


Güneş panelleri ile dış mekan aydınlatma: Belediye meydanları, fabrika bahçeleri, park ve bahçeler, elektrik ulaşmayan köyler gibi çok farklı alanlarda uygulanabilen sistem, gündüz topladığı güneş enerjisi ile akşam aydınlatma sağlıyor.

Güneş panelleri çatı kaplama: İlk örneği Türkiye’de bir alışveriş merkezi için yapılan sistemde elektrik tüketiminin bir bölümü güneşten sağlanıyor, fazla enerji şebekeye geri satılıyor.

EkoEV: Tüm enerji ihtiyacını doğal kaynaklardan sağlayan ve depreme dayanıklı ahşap karkas sistemi ile inşaa edilen ekoevler, aynı zamanda A+ sınıfı elektrikli aletler, led aydınlatma, özel camlar, organik tekstil ürünleri gibi birimleri aynı çatı altında topluyor.Diğer Temiz Enerji Uygulamaları:
• Elektrik hattından uzak çiftlik, dağ ve yayla evleri için güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi,
• Güneş enerjisi ile çalışan ve deniz suyundan içme suyu üreten özel arıtım tesisleri,
• Tarımsal uygulamalar için güneş panelleri ile çalışan sulama ve pompa sistemleri,
• 10kW-1MW arası şebeke bağlantılı güneş enerjisi sistemleri,
• Güneş enerjili reklam panoları,
• Güneş ve rüzgar enerjili TV-Radyo vericiler, gsm baz istasyonları,
• Güneş enerjisi ile çalışan güvenlik, alarm ve kamera sistemleri,
• Her tip deniz uygulamasında elektrik üretimi, yelkenliler, deniz fenerleri ve farklı sinyal sistemleri.

Kaynak: raf.arkitera.com

Read more...

Çimento Terimleri Sözlüğü

Çimento Hamuru : Çimento ve sudan olusan karışımdırÇimento Harci : Çimento, su ve kumdan olusan karışımdırHidratasyon : Çimentonun su ile birleserek sertlesmesi olayidirPriz süresi : Çimento standartlarinda priz süresi, priz baslama ve priz sona erme süreleri olarak ikiye ayrilirPriz başlama süresi : Çimento su ile birlestikten sonra, çimento hamurunun katilasmaya (plastikligini kaybetmeye) basladigi ana kadar geçen süredirPriz sona erme süresi : Çimento su ile birlestikten sonra, çimento hamurunun katilaştı?ı ana kadar geçen süredirHidratasyon ısısı :Çimentonun belirli bir sicaklikta hidratasyona baslayip, hidratasyon sonuna kadar açiga çikardigi isi miktaridir. Çimento ile suyun birlesmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonlar disariya isi verir.Reaksiyonlar devam ettikçe isinin açığa çikmasi da devam eder. Baslangiçta yüksek olan hidratasyon isisi zamanla azalirSimgelerin anlamları32,5 : 42,5 : 52,5 Sayilari : 28 günlük en az basinç dayanimini N:mm2 cinsinden göstermektedir. Bu deney çimento harci ile yapilir. Deneyde, “standart kum”denilen özel bir kum kullanilir“R”Harfi : Yüksek erken mukavemet özelligini gösterir. Ingilizce “rapid”kelimesinden gelmektedir“N”Harfi : Yüksek erken mukavemet özelligi olmadigini gösterir“A”, “B”ve “C”Harfleri : Kullanilan katki miktarlarini gösterirler.“A”düsük katki miktarini,“B”yüksek katki miktarini,“C”daha yüksek katki miktarini gösterir“M”Harfi : Kompoze çimentoyu tanimlar

Read more...

Emlak Terimleri Sözlüğü

EMLAKÇILIKLA İLGİLİ TERİMLER1- EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.2- HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.3- PAFTA: Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.4- ARAZİ: Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir5- ADA: Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.6- MEVZİİ İMAR PLANI: Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.7- ARSA (imar parseli) İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ile İmar parseli' dir.8- KOORDİNELİ ÇAP : kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu ves.kaya denir9- ROPERLİ KROKİ: İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu ves.kaya denir.10- İMAR DURUMU: İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.11- İFRAZ : Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.12- TEVHİD : Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.13- KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraftar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.14- KAT İRTİFAKI : Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.15- CİNS TASHİHİ; Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir.16- İSKAN: Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.17- DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.18- KAT MÜLKİYETİ : Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir.19- AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.20- SATIŞ VADİ : Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir. 21- HİSSELİ TAPU : Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir.22- MÜSTAKİL TAPU : Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir.23- DEVRE MÜLK : Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.24- GECEKONDU : Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir.25- VEKALET: Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.26- VERASET İLAMI : Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir.27- MİRASIN İNTİKALİ : Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.28- ŞUFA HAKKI: Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir.29- ŞERH: Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.30- İPOTEK: Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.31- HACİZ : İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.32- TEDBİR: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.33- İZALE-İ ŞUYU: hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.34- İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.35- KURU MÜLKİYETİ: Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir.36- İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.37- KİRALAMA İŞLEMİ: Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.38- EMLAK BEYANI : Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatla..... bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.39- VERASET BEYANI :Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.40- 376.DİLEKÇE : Vergiden doğan cezaların azaltılması için ilgili daireye verilen yazıya denir.41- TAPU VE KADASTROL MÜDÜRLÜKLERİ : Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.

Read more...

29 Haziran 2009 Pazartesi

KPSS 2009 SORU VE CEVAPLARI

KPSS 2009 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI.

Kpss Soru ve Cevapları aşağıdadır.

Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları
http://www.insaathaberleri.net/dosyalar/2009kpss_egitimbilimleri.pdf

Genel Kültür Soru ve Cevapları
http://www.insaathaberleri.net/dosyalar/9B5_2009kpssgenelkultur.pdf

Read more...

26 Haziran 2009 Cuma

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri

Yeni veya kullanılmakta olan yapılarda Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uygulandığında dış duvar yüzeyleri her zaman sıcak kalıyor.

İç ortamdaki sıcaklık değeri ile dış duvarların iç yüzeyi arasındaki sıcaklık değeri farkı 2°C’yi geçmiyor, nem dengesi korunuyor ve insanların rahat nefes alması sağlanıyor. Rutubet, nem, yoğuşma ve küflenme gibi etkiler ortaya çıkmıyor. Böylece Baumit ile "hissedilen ideal konfor" sağlanmış oluyor.

Bilinçli enerji tüketimi Isı yalıtımının amaçlarından bir diğerini de atmosfere zarar veren gazların tüketiminin en aza indirilmesi ile hava kirliliğinin azaltılması oluşturuyor. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri hem üretim teknolojisi bakımından, hem de sistemin getirdiği çevresel avantajlar bakımından doğaya saygılı bir sistem olma özelliği taşıyor.

Isınma giderlerinde tasarruf Isı yalıtımı konusunda maksimum verimliliğe sahip Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, mimari projeye, kullanılan sistemlere ve ısı yalıtım plakası kalınlığına bağlı olarak % 50-60 mertebelerinde yakıt tasarrufu sağlıyor. Sistem kısa bir süre içerisinde yapılan ilk yatırımı karşılıyor ve sonrasında bütçeye katkıda bulunmaya devam ediyor. Sistem avantajları Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi B1 sınıfı, zor alevlenir ve yangına karşı dayanımı olan bir sistemdir.


Avrupa normlarına uygun ETAG 004 sertifikalı bu sistem, yakıt ve işletme giderlerini büyük ölçüde düşürüyor, ısı köprülerini engelliyor, karbon emisyonunu azaltarak çevresel korumaya katkıda bulunuyor, sağlıklı ve konforlu iç mekanlar oluşturuyor. Aynı zamanda bu sistem çok çeşitli dış cephe tasarımlarının bir arada yapılabilmesine imkan sağlıyor ve yalıtımın dış cephede uygulanması nedeni ile iç mekandan tasarruf sağlıyor.

Uzun yılların bilgi birikimine dayanarak geliştirilen, Avrupa normlarına uygunluğu EOTA-ETAG 004 uyarınca sertifikalandırılarak kanıtlanan, günümüzün gelişmiş ısı yalıtım sistemi Baumit EPS-F / EPS-F plus Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, ısı transferine izin vermiyor, buna karşılık buhar geçirgenliğinin yüksek olmasından dolayı binaya nefes aldırıyor, yoğuşma riskini ortadan kaldırıyor.

Read more...

Kiremit ve Shingle Fiyatları

2009 Yılı Kiremit ve Shingle Fiyatları

Kiremit 23,5x41 cm - 0,80 TL/Adet Kdv Hariç
Akdeniz kiremit 23,5x41 cm - 0,82 TL/Adet Kdv Hariç
Valensiya kiremit 24x41 cm - 0,80TL/Adet Kdv Hariç
Granada kiremit 24x40,5 cm - 0,87 TL/Adet Kdv Hariç
Btm Shingle Petek gri 1 paket = 3 m² - 8,50 TL/m2 Kdv Hariç
Sim Shingle (APP katkılı) 1 paket = 2,5 m² - 23,80 TL Kdv Hariç

Read more...

AmericanSiding vinil dış cephe kaplaması

Siding Nedir?

AMERICAN SIDING vinil yalı baskı sistemi ; içinde yaşanılan ana yapıların dış cephesini nem, rutubet ve korozyon etkisinden koruyan, ortalama yarım asır boya ve bakım gerektirmeyen, ömür boyu yaşayabilen bir dış cephe kaplama malzemesidir.

AMERICAN SIDING ERYAP A.Ş. ürünü olup, ERYAP tarafından 3 yıl süren araştırma neticesinde TÜRKİYE ‘nin İklim , doğa ve tabiat koşulları göz önüne alınarak üretimi gerçekleştirilen bir malzemedir. AMERICAN SIDING Türkiye gibi doğa ve tabiat koşullarının fazlaca ürettiği toz ve kir faktörüne karşı toz tutuculuğu asgari olup, toz kaynama riskine karşı da yarı parlak antistatik olarak üretilmektedir.

AMERICAN SIDING yaz mevsiminin sert ve sıcak iklimine karşı güneş ışınlarının yaydığı özellikle kızılötesi ışınların, malzemenin rengine zarar vermesini önleyen yarı parlak reflekte özelliğine sahiptir.

AMERICAN SIDING önemli özelliğe sahip yarı parlak ve mukavim malzemedir. Dokuz ayrı renk seçeneğine sahiptir.Beyaz , Krem , Kil , Fildişi ,Sarı ,Yeşil ,Gri , Kahve , Mavi renkleri mevcut olup ; ayrıca tüm renk çeşitleri 3 ayrı tekstürel yapıya sahip malzemedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Siding çeşitleri nelerdir?
American siding; kalınlık ve yüzey dokusu itibari ile tropical seri üretimi yapmaktadır. Başka da seri yoktur. Tropical seri kendi içinde 3 ayrı modeli barındırır; Tekne baskı, Yalı baskı, Üçlü yalı baskı gibi. Beyaz renk dahil 9 ayrı renk seçeneğine sahiptir. Bütün bunlar göz önüne alındığında tüketicinin beğendiği model ne ise o uygulanır. Kalite farklılığı yoktur. Yardımcı profil ve aksesuar yelpazesinin çok geniş olduğunu söylemek de mümkün.

2. American Siding kolay temizlenir mi, kirlenince ne yapmalı?

American Siding yarı parlak yapısı ile toz tutmaz ve kolay kirlenmez. kirlendiğinde de kolaylıkla silinerek temizlenir.

3. Neden American Siding ?

Ülkemizde yıllardır sorun olmaktan kurtulamayan ana yapılarımızın dış cepheleri, sezonluk boya bakım maliyetlerini, buna bağlı nem ve korozyonu ortadan kaldırarak uzun vadeli çözüme gidilmiş bu çözüm yarım asır garantiye sahip American Siding vinil yalı baskı sistemi sayesinde oluşturulmuştur.

4. American Siding malzemesi yeterince sağlıklı mı? Dünya Sağlık Örgütünün raporlarına göre, 1978 yılından beri hiçbir ülkede PVC'ye bağlı herhangi bir sağlık sorununa rastlanmamıştır. Uzun ve ciddi bir fizibilite çalışmasının ardından üretimine başlanan American Siding, kesinlikle sağlığa zarar vermemektedir. Öyleki, bugün içerisinde yüzlerce hekimin görev yaptığı hastaneler bile cephelerini American Siding ile kaplatıyorlar. Avcılar Hospital ve Ataköy Hastanesi bunun en güzel örneklerinden birisidir.

5. American Sidingle kaplanan bir cephe boya istermi? American Siding kesinlikle boya istemez.Yarım asır garantili olan American Siding, üretim aşamasında titizlikle seçilen ve pigmentlerden dolayı renk değiştirmez.

6. American Siding cepheye yük bindirir mi? m2 ye 4.2 kg gibi azami yük bindirerek ana yapının gereksiz yük altında kalmasını engellemektedir.

7. Yangına dayanıklımı? Yangına dayanıklılığı B1 sınıfı ile belgelenmiş bir ürün olan American Siding formülündeki inorganik yapı sayesinde kendi kendini söndürme özelliğine sahiptir.

8. İklim koşullarına göre dayanıklılığı nedir? Rüzgara, şiddetli fırtınalara ve darbelere dayanıklıdır. Bütün bu özellikler dünyanın en zor iklim şartlarında denenmiştir.

9. Çevre kirliliğine yol açarmı? Üretim ve uygulama aşamasında çevreye atık verilmemesi ve kirliliğine yol açmaması American Siding avantajlarından biridir.

10. American Siding ithal mi ediliyor? ERYAP A.Ş.’nin ürünü olup, 3 yıl süren araştırmalar neticesinde üretimi Gaziantep’te gerçekleştirilen dış cephe kaplama malzemesidir.

11. American Siding bir markamıdır, yoksa ürün ismimidir? Ürün kalitesi ve hizmet anlayışı ile 3 yılda markalaşma yolunda, ülkemizde en çok tercih edilen, ürün ve uygulama ortamında söz sahibi olmuştur. Yani AmericanSiding tescilli bir markadır.

12. American Siding ile uygulanan binalardaki net olarak belirlenmiş ısı tasarrufu oranı var mıdır? AmericanSiding uygulanacak yapının, pencere ve çatı yalıtımı problemleri olmaması durumunda %45 oranında bir tasarruf sağladığı gerçektir

13. American Siding’in uygulamasının kimlere yaptırmamız gerekiyor? AmericanSiding uygulamasını Seminerlerce yetiştirilmiş, periyodik eğitimini almış ve AmericanSiding altyapısı oluşmuş yetkili bayi ve uygulamacılara yaptırılması gerekir.

14. American Siding her türlü binaya uygulanabilir mi? AmericanSiding, Teknik prosedürüne ve uygulama, montaj detaylarına uyulması şartı göz önüne tutularak, her binaya uygulanabilir. Çok katlı binalarda rüzgar mukavemeti göz önüne alınarak ygulanmalıdır.

15. American Siding üretim ve uygulama boyutunda garantisi var mı? AmericanSiding ürünü, uygulandığı tarihten itibaren 50 yıl ERYAP A.Ş. garantisi altındadır.Fakat AmericanSiding ile uyumsuz ve uygulamasına zarar verecek diğer malzeme ve aksesuarlardan dolayı meydana gelecek hata ve problemlerden American Siding kontrolündeki yetkili bayi sorumludur.

16. American Siding çok pahalı bir sistem midir? AmericanSiding ilk bakıldığında pahalı bir sistem gibi görünsede, periyodik olarak binanın bakım ve onarım masrafları ve ısı yalıtımı ile tasarruf hesaplanınca AmericanSiding hesaplı bir sistemdir. Yeni yapılarda ise Sıva, Su yalıtımı ve boya hesaplandığı zaman sistemin pahalı olmadığı göze çarpacaktır.

17. Tüketiciyi bilinçlendirme adına neler yapıyorsunuz? Ancak bizimde siding üreticisi olarak rahatsız olduğumuz bir durum var ki .Polimer cephe kaplama sistemi ya da siding adı altında gerek üretilen gerekse ithal edilen bazı ürünlerin Siding olmadığı ,olanın da eğitimsiz kişilerce kaplatılmasının gerek gerçek siding üreticilerini gerek tüketiciyi olumsuz etkilediğini görüyoruz..Bununla ilgili American Siding olarak üç yıldır düzenlemiş olduğumuz periyodik eğitim seminerlerinde yetiştirmiş ve eğitmiş olduğumuz 600 ‘e yakın kişinin, ilgili-ilgisiz siding altyapı oluşumuna katkısı olduğu inancıyla eğitmeye devam ediyoruz.

İletişim için Merkez Fabrika Adres:

2. Organize Sanayi Bölgesi Vali M. Güler Bulavarı 5 No'lu Sokak No : 3 Başpınar / GAZİANTEP Tel : 0 342 337 14 78 (pbx) Fax : 0 342 337 14 73 Marmara Bölge Müdürlüğü: İstoç Toptancılar Çarşısı 33. Ada No:19 Mahmutbey / İSTANBUL Tel : 0212 659 61 25 (3 Hat) / 0212 659 64 95 Faks : 0212 659 6127

Read more...

Denizli'de Okullara Güçlendirme

Birinci derece deprem bölgesi Denizli’de, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, çürük olduğu tespit edilen okullarda güçlendirme çalışmalarına başlandı.

Vali Yavuz Erkmen, bugüne kadar 23 okulda çalışmaların tamamlandığını, bu yıl 10 eğitim yuvasının daha elden geçirileceğini söyledi. 13 okulda ise incelemelerin sürdüğünü kaydeden Erkmen, "Amacımız tüm okulların güçlendirmelerini yaparak, öğrencilerimizin güvenli binalarda eğitim görmelerini sağlamak" dedi.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

Read more...

24 Haziran 2009 Çarşamba

Alüminyum kompozit panel

Çuhadaroğlu’nun, dünyanın önde gelen Alucobond üreticisi ALCAN güvencesiyle sunduğu ALUCOBOND A2 alüminyum kompozit paneller, yaratıcılık ve mühendislikteki en son teknolojiyi bir araya getiriyor.

Dünyada A2 (A2 Sınıfı Yanmaz Kompozit) yanmazlık sınıfında üretilen ilk ve tek alüminyum kompozit levha olan ALUCOBOND A2, mineral dolgulu malzemesi sayesinde yangın yalıtımının önemli olduğu endüstriyel binalarda, kamu binalarında, hastanelerde, otellerde, tünellerde veya metro istasyonlarında kullanılabiliyor.

Ayrıca, kanıtlanmış kalitesi ve işlenebilirlik özellikleri sayesinde ALUCOBOND A2 mimarlara ve dizayncılara düşüncelerinde sınırsız özgürlük sağlıyor.

ALUCOBOND A2’nin avantajları ALUCOBOND A2, güvenlikten temizliğe kadar pek çok önemli özelliği de bünyesinde barındırıyor.

İşte bunlardan bazıları:

# Yangına karşı A2 sınıfı dayanıklılık gösterir; yangın esnasında tehlikeli bir gaz çıkışı olmaz, herhangi bir zamanda çevreye bir zararı dokunmaz.
# Hafiftir, esnek ve mukavemetlidir, mükemmel derecede düz bir yüzeye sahiptir. Düşük alt konstrüksiyon maliyetine sahiptir.
# Su geçirmez, temizlenmesi kolaydır.
# Kolay işlenebilir, kesilip bükülebilir.
# Büyük panel ebatları ve prefabrike paneller sayesinde montaj süreleri kısalır, inşaat planlamasını olumsuz etkilemez ve iskele maliyetlerini düşürür.
# Spectra, NaturAL ve daha bir çok renk seçeneği bulunuyor.
# Geri dönüşümlüdür. Uygulama alanları ALUCOBOND A2; gökdelenler, endüstriyel binalar, kamu binaları, tüneller, havaalanları, hastaneler, alışveriş merkezleri, stadyumlar, tren ve metro istasyonları ve oteller gibi pek çok binada rahatlıkla uygulanabiliyor. 3-4 mm kalınlığa ve 1.250 -1.500 mm genişliğe sahip ALUCOBOND A2, 8.000 mm’ye kadar uzayabiliyor.

Read more...

Koruma Film Uygulaması

İnta Yapı İnşaat 2008 yılı itibarıyla, yapı sektörüne hizmet amaçlı tamirat ve tadilatlarda halı ve sert zemin yüzeylerini geçici korumaya yönelik 2 farklı koruma filminin ithalatını yapmaya başladı. Koruma filmleri, halı ve sert zemin yüzeyler için dayanıklı ve kendinden yapışkanlı polietilen filmden üretiliyor. Zemin yüzeylerini geçici olarak korumak için oldukça pratik ve etkili bir çözüm. Koruma filmleri, aplikatör yardımıyla da uygulanabiliyor.

Bu sayede üzerinde çalışılan zemin, leke, boya damlaları, toz, tadilat ve inşaat esnasında oluşan tortu gibi kötü etkenlere karşı 45 güne kadar korunabiliyor. Zemin koruma filmleri bariyer görevi yaparak zemini oluşabilecek zararlardan koruyor. Ayrıca herhangi bir bakım gerektirmiyor ve ileride oluşması muhtemel masrafları önlüyor. İş bittiğinde ise çıkarılması oldukça kolay. Zemine herhangi bir zarar vermediği gibi iz de bırakmıyor.
Sert zemin ve halı yüzeyler için iki farklı çeşitte olmak üzere özel olarak üretilen filmler, 75 mikron kalınlığında bir tarafına su bazlı akrilik yapıştırıcı uygulanmış dayanıklı polietilenden yapılıyor. Delinme ve yırtılmalara karşı oldukça dayanıklı. Tadilat esnasında kullanılan kesici ürünler veya topuklu ayakkabıyla yürüme durumlarında bile zarar görmüyor. Bir yüzündeki yapıştırıcı ve kaymayı önleyen yüzeyi sayesinde filmin zemin üzerinde buruşmadan yapışması ve sabit kalması sağlanıyor.

Ayrıca, oluşabilecek kazalarda zemini, muşamba, naylon, oluklu mukavva, kumaş, örtü gibi diğer koruma yöntemlerinden daha etkin ve daha pratik bir şekilde koruyor. Gerek profesyoneller, gerekse tadilatını kendi yapmak isteyenler için oldukça pratik bir çözüm.

Özellikleri: • Türkiye'de ilk olma özelliği,
• Yüksek ürün kaliteli,
• Dayanıklı,
• Kaymaz,
• Ekonomik,
• Üstün kalite garantili,
• Pratik kullanım ve uygulama kolaylığı,
• Düz yüzeyde olduğu gibi basamaklarda da uygulanabilme özelliği,
• 45 güne kadar koruma, • %100 Amerikan malı,
• Farklı genişlikte ve uzunlukta rulo seçenekleri.

İnta Yapı İnşaat Adres: Gazipaşa Cad. No: 9 Kat: 2 Pendik İSTANBUL - Türkiye Telefon: 0216 390 49 28 Faks: 0216 390 49 28 Web: www.intayapiltd.com

Read more...

Duvar Sticker (Etiketleri)

Türkiye’de son dönemdeki moda akımla beraber evlerin duvarlarını yılda 2.5 milyon TL’ye sticker’la (etiket) süslüyoruz. Krize karşın talebin arttığı sektörün 2010 yılında 6 milyon TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Evlerde genelde koridor, duvar çıkıntıları, salon köşelerinde kullanımı tercih edilen sticker’larda daha çok dal formunda ürünler, retro daire ve akrilikten yapılan ayna etiketler kullanılıyor.

SON dönemde moda haline gelen duvar stickerları (etiket), evlerde yeni dekorasyon olarak duvarları süslerken, 2.5 milyon TL’lik de sektör yarattı. Mickey, Barbie gibi çocuklara hitap eden duvar stickerları yanında büyüklere yönelik de stickerlarda da talep artışı yaşanıyor. Evlerde genelde koridor, duvar çıkıntıları, salon köşelerinde kullanımı tercih edilen sticker’larda daha çok dal formunda ürünler, retro daire ve akrilikten yapılan ayna etiketler kullanılıyor.
6 MİLYON TL’YE ÇIKAR Duvar stickerları satışı yapan Artikel İç ve Dış Ticaret yetkililerinden Murat Özbalcı, Türkiye’de sektörün kısa sürede 2.5 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştığını söyledi. Özbalcı, "Duvar stickerlarının tarihi 1975’li yıllarda kullanılan dev duvar posterlerine dayanıyor. 2001’de Mickey, Barbie’nin stickerları moda oldu ve çocuk odalarını süsledi. 2008 yılında ise Avrupa’da tekrar bu akım yayılmaya başladı. Türkiye’ye gelmesi de çok kısa sürdü. Sektörün 2010 yılında çok yüksek trendlerle büyüyeceğini ve 6 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Bu yıl 100-130 bin hipermarketlerde, 100 bin de perakende dükkanlarda sticker satılmasını beklediklerini ifade eden Özbalcı, büyük yapı marketlerin duvar etiketlerinin dağıtım noktası olduğunu dile getirdi. Özbalcı, televizyon dizilerinin yardımıyla etiketlerin çok hızlı şekilde evlerin yeni dekorasyonu olarak duvarları süslemeye başladığını ve hızlı yayıldığını kaydetti.
Murat Özbalcı, daha önce duvar etiketlerinin yurtdışından ithal edildiğine ama artık üretiminin de yapıldığına değinerek, şunları söyledi: "Daha önce fiyatlar Euro üzerinden olduğu için 50-100 TL civarındaydı. Ama artık yerli üretimle beraber 25-50 TL’ye kadar indi. Duvar sticker’larına her kesimden talep geliyor. A,B grubu önde olmakla beraber, C grubundaki aileler de ilgi gösteriyor."

Sticker, her türlü zevke ve beğeniye hitap ediyor. Özbalcı, şu anda daha çok B grubu denilen, tatile de, sinemaya da giden ailelerin ürünleri aldığını aktardı.
Düz ve pürüzsüz yüzey gerekiyor DUVAR sticker’larının yapıştırılacakları yüzeylerin düz olması gerekiyor. Bu nedenle genelde saten gibi düz ve pürüzsüz yüzeylere uygulanmaları tavsiye ediliyor. Ama lake ve cam gibi yüzeylere de kolaylıkla yapıştırılabiliyorlar. Mutfak ve banyolar için de kolayca uygulanan sticker’lar bulunuyor. Krizin duvar etiketi sektörünü de etkilediğini aktaran Murat Özbalcı, ancak yeni ürünlere talebin arttığı, onların satışlarının çok etkilenmediğini kaydetti.

Read more...

Dekoratif Duvar Boyası Yapılması

Dekorasyon tutku ve yaratıcılığı benzersiz bir yetenekle birleştirdi. Tamamen doğal ürünler, yenilikçi ve özenle geliştirilmiş uygulama teknikleriyle artık mekanlarda hem klasik hem de modern bir görünüm sağlamak mümkün.

Dilenirse lüks sağlam ve sorunsuz taş yüzey veya çok özel uygulama teknikleriyle çarpıcı zarif ve pırıltılı nefis bir yüzey görünümü sağlamak mümkün.

Farklı olmak, kişiliği ve mükemmelliyetçiliği mekanlara en çağdaş şekilde yansıtmak ve hayalleri gerçekleştirmek Mny Dekorasyon farkıyla kullanıcıların elinde...

Read more...

19 Haziran 2009 Cuma

İzmir-İstanbul Otoyolu Sonunda Yapılıyor

Tarihin en büyük otoyol ihalesi sonuçlandı

Günlerdir süren 7 milyar dolarlık İzmir-İstanbul Otoyol İhalesi’nde nihayet zarflar açıldı…
İhalenin yapılış süreci kulislerde çok yoğun tartışmalara neden olmuştu…
İhalede iki dev grup yarışıyordu…
Bir tarafta MNG, Kolin, Limak, Cengiz İnşaat…
Diğer tarafta Nurol, Makyol, Özaltın, Erdal Eren vardı…
İhalede Nurol grubu 22 yıl 4 ay işletme teklifi verdi…
Diğer grup ise 34 yıl 9 ay teklif verdi…
Böylece Nurol Grubu’nun teklifi ihaleyi kazanmış gözüküyor…
Bu ihale sürecinde dünyanın en uzun köprülerinden biri Körfez üzerinde inşa edilecek…

ÖZEL GÜVENLİK

İhale öylesine tartışmalara neden oldu ki, tekliflerin bulunduğu zarflar özel bir odada üç anahtarlı özel bir kasaya konulmuştu…
Ayrıca tekliflerin bulunduğu odanın etrafına güvenlik kameraları yerleşmişti…

Read more...

18 Haziran 2009 Perşembe

Depreme Dayanıklı Yapılar

Depreme Dayanıklı Yapılar

17 Ağustos 1999 depremiyle betonarme binaların çok kötü bir sınav vermesinin ardından, yıllardır içinde yaşadığımız binaların hiç de güvenli olmadıklarını gördük. Oysa çelik konstrüksiyon evlerde, mühendislik hesaplamaları 1. derece deprem bölgesi ve en elverişsiz zeminlere göre yapılabiliyor. İnşaat mühendisleri de uygun yapılan ve inşaatın her aşamasında denetlenebilen çelik konstrüksiyonlu binaların, betonarme ya da karkas yapılardan çok daha dayanıklı olduğunu söylüyor.Çelik konstrüksyon konutlar gerek maliyeti, gerek güvenirliği, gerekse inşaat hızı açısından geleneksel konut sistemine ciddi bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Sarpvilla evlerinde "yapı çeliği" kullanılıyor. Bağlantı elemanlarında kaynak kullanılmayan Sarpvilla® evlerinde, kaynağın yerine binanın daha sağlam olmasını sağlayan akıllı vidalar, cıvata ve somunlar kullanılıyor. Evleri kendi tesislerinde üreten Sarpvilla®, istenilen her mimaride ev yapabiliyor.

Sarpvilla®, hem üretim hem de uygulama konusunda tek başına hareket ederek müşteri isteklerine zaman kaybı olmadan cevap veriyor. Müşteri talepleri göz önüne alınarak tasarlanan modellere her gün bir yenisini daha ekleyerek, müşterilerinin karşısına 100’ün üzerinde model alternatifi ile çıkıyor. Ayrıca müşteriler, mevcut modellerin dışında kendi projelerini de yaptırabiliyorlar. Çelik villanızı, şehir merkezinde veya uzak bölgelerdeki arsanıza, tek veya site halinde inşa ettirebilirsiniz.

Sektörde 13 yıldır hizmet veren Sarpvilla®, artık yurt dışında da istediğiniz model çelik villayı yapma imkanı sunuyor. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini başarı ile uygulayarak, yaptığı evlerin kalitesini belgeleyen Sarpvilla®, Türkiye’nin en tecrübeli çelik ev markalarından biri.

Read more...

Yalıtım Nasıl Yapılır ?

Yalıtım Nasıl Yapılır ?

yalıtımı, kış aylarında soğuğa karşı, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önlemlerin başında geliyor. Antalya, İstanbul, Ankara ve Erzurum’da yapılan bir araştırma, yalıtımlı binaların yakıt giderlerinin yalıtımsızlara oranla yüzde 60’tan fazla tasarruf sağladığını ortaya çıkardı.

Bahar aylarına yaklaştığımız kışın bu son günlerinde, rahatımızı kaçıran yüklü yakıt faturalarından kurtulacağımız düşüncesi hepimizi sevindiriyor. Gelecek yıl, tüm bu sıkıntıları tekrar yaşamamak için yalıtım yaptırmanın tam zamanı! Evlerinde ısı yalıtımı olmayanlar, kış ayları boyunca her ay en az yüzde 50 daha fazla yakıt faturası ödediklerini unutmamalı. Şimdiden bir sonraki kış mevsimini düşünerek önlem almak şart. Bunun yanında bahar aylarında yaptırılacak ısı yalıtımı, önümüzdeki yaz mevsiminde evlerimizi aşırı sıcaklardan da koruyacak.

Standartlara göre tasarlanan ve yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile klima kullanımı sonucu ortaya çıkan enerji sarfiyatları önemli miktarlarda azaltılıyor. Böylece iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle son yıllarda yaz aylarında daha da fazla kullanmaya başladığımız klimalar ve beraberinde getirdiği elektrik enerjisi tüketimindeki ciddi artış da cebimizi yakmayacak.
Isı yalıtımı, hem çoğunu ithal etiğimiz enerji için ülkemizin ödemek zorunda kaldığı maliyetleri hem de cebimizden çıkan ısıtma ve soğutma amaçlı harcanan miktarı azaltmak için alınabilecek en etkili önlem. Isı yalıtım uygulamalarında bahar ve yaz ayları en uygun dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarından çıkılıp yenilenme ve tadilat işlerinin yapılabileceği bu dönemde dış cephe uygulamaları rahatlıkla yapılabiliyor.
Yalıtım uzmanı yapmalı Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Sedat Arıman; baharla birlikte tüketicilerin evlerinde, işyerlerinde, binalarında mutlaka yalıtımla ilgili önlemleri almaları gerektiğine değinerek: "Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak yalıtım uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca uygulanmalıdır." dedi.

Sorunsuz bir yıl geçirmek için yalıtım uygulamaları konusunda uzman firmalara, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER’in 0800 211 33 67 numaralı ücretsiz telefonundan veya www.izoder.org.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Yalıtımlı, yalıtımsız bina farkı Yalıtım, yakıt giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Bu gerçeği, yapılan hesaplar da ortaya koyuyor. İZODER, toplam oturma alanı 500 metrekare olan 4’er dairelik 5 katlı örnek bir binanın sıcaktan soğuğa doğru (Isı Yalıtımı Yönetmeliği’nin dört bölgesini temsilen); Antalya, İstanbul, Ankara ve Erzurum’da yalıtımsız ve yalıtım standardına uygun yalıtılmış biçimde yakıt giderlerini hesapladı. Buna göre çıkan rakamlar, yalıtımın yüzde 60’ın üzerinde tasarruf sağladığını ortaya çıkardı. Örnek binada seçilen kentler ve yakıt sarfiyatları şöyle gerçekleşti:
Hesaplamalarla oluşturulan bu tablo, yalıtımlı binaların enerji sarfiyatında yüzde 60 oranında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Bu hesabı 1 Mart 2009 tarihli İGDAŞ’ın konut doğal gaz tarifesi esas alınarak, metreküpü 0,7829 TL’den paraya çevirdiğimizde ulaşacağımız sonuçlar şöyle olacaktır:
Antalya’da yalıtımsız binanın yıllık yakıt gideri 16 bin 42 TL, yalıtımlı binanın yıllık yakıt gideri 6 bin 447 TL. İstanbul’da yalıtımsız binanın yıllık yakıt gideri 29 bin 101 TL, yalıtımlı binanın yıllık gideri, 10 bin 696 TL. Kışın daha soğuk geçtiği Ankara’da yalıtımsız binanın yakıt gideri yıllık 38 bin 503 TL, yalıtımlı binanın ki ise 13 bin 944 TL’dir. Türkiye’nin en soğuk kentlerinden Erzurum’da ise yalıtımsız binanın yakıt gideri yıllık 61 bin 374 TL, bu binaya yalıtım yapıldığında yakıt gideri 21 bin 965 TL olmaktadır.
Bu hesaplamalar doğrultusunda Antalya’da tasarruf edilen rakam 9.595 TL, İstanbul’da 18.405 TL, Ankara’da 24.559 TL ve Erzurum’da ise 39.410 TL’dir.
ISI YALITIMI KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR Bina duvarlarında dışarıdan ısı yalıtımı mı yoksa içeriden ısı yalıtımı mı tercih edilmeli?
Duvarlarda, dışarıdan yapılan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Böylece hem cephe malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır, hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içinde de yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Buna karşılık, kısa sürede ısıtmanın zaruri olduğu yerlerde ise içten yalıtım tercih edilmelidir.
Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olur mu?
Yalıtım uygulamaları mutlaka binanın tümüne kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Sadece tek cephede yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısı köprüleri oluşacak ve yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde ısı kayıpları devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.
Binamız dışarıdan su alıyor, yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebilir miyiz?
Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Duvarınızda gözle görülür derin bir çatlak veya boşluk yoksa ve iç yüzeyinde sıva kabarmaları, siyah lekeler, küf ve benzeri oluşumlar varsa, bu; binanızda ısı yalıtımı olmadığını gösterir. Bu durumda, öncelikle dıştan veya içten ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmelidir. Sadece yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir.
Boya ile ısı yalıtımı yapılabilir mi?
Boya, sıva gibi düşük kalınlıklarda uygulanan malzemelerle, ısı yalıtımı uygulamalarından beklenen yüksek performansa ulaşılamaz. Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük ve standartlara uygun kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Bir ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, yalıtım performansı da artar.
Binamızın duvarları gaz beton, tuğla duvar veya bims blok gibi malzemelerle örülmüşse ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek var mı?
Gaz beton, her türden tuğla ve bimsblok, birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, kolon ve kirişler dáhil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
Dış cepheme cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam ısı yalıtımı yaptırmama gerek kalır mı?
Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlamazlar. Genel hatları ile bu malzemeler isteğe bağlı olarak cephenin dış görünüşünü oluşturur ve kimi durumlarda insanların erişebilecekleri yüksekliklerde darbelere karşı mukavemet sağlar. Binalarda enerji verimliliği, bu kaplamaların arka tarafında bulunan ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır.
Isı yalıtım malzemeleri nelerdir?
Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak;
- Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, EPS, XPS, poliüretan ve ahşapyünü,
- Pencerelerde; yalıtımlı doğramalar ve kaplamalı yalıtım camları,
- Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.
Tesisatlarda ısı yalıtımı yaptırmak enerji tasarrufu açısından gerekli mi?
Tesisatta ısı yalıtımı; en genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk hatlarda ise ısı kazancını önlemek için alınması gereken tedbirler olarak tarif edilir. Tesisat yalıtımı ile enerji kayıp veya kazançları dışında, hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması da önlenir.
Cam kalınlığı artırılarak ısı yalıtımı sağlanabilir mi?
Cam kalınlığının artırılmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur ve bu yolla ısı yalıtımı sağlamak mümkün değildir. Camla ısı yalıtımında ilk çözüm, yalıtım camıdır (çift cam). Aralarında kuru hava barındıracak şekilde iki camın fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşan yalıtım camları tek cama göre ısı kayıplarını yarı yarıya azaltmaktadır.
Mevcut doğramayı değiştirmeden pencere sistemlerinde ısı yalıtımı uygulanması mümkün müdür?

Mevcut doğrama yeterli özelliklere sahip ise, cam montaj yuvalarında yapılacak basit revizyonlar ile mevcut camlara göre daha geniş ara boşluk (12 veya 16 mm), daha üstün yalıtım özelliklerine sahip ısı kontrol veya ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması mümkündür. Tek cama uygun ahşap doğramalara ise çıta ilave edilerek yalıtım camına uygun hale getirilebilir.
Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmalı mıyız?
Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

Read more...

Kat Mülkiyetine Geçmeyene Ceza Kalkıyor

Kat Mülkiyetine Geçmeyene Ceza Kalkıyor

TBMM Adalet Komisyonunda, 2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL para cezası kaldıran tasarı kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler sırasında, AKP’li üyelerin toplantıdan ayrılması tepkiye neden oldu. CHP ve MHP’liler bu durumu saygısızlık olarak niteleyip komisyondan ayrılınca toplantıya ara verilmek zorunda kalındı. Akşam üzeri komisyon tekrar toplanarak tasarıyı görüştü.

Tasarıya göre, kat irtifakı, ‘kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın’, yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek. Vatandaşa yüklenen mali külfetin ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidiliyor. Bu çerçevede ‘noter tasdikli liste’ talep edilmeyecek.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında ‘birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi’ şartını kaldıran tasarıya göre, bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının düzenlenen projeyi ve yönetim planını tapu idaresine vermeleri gerekecek.

Read more...

BETONARME BİNALARDA DEPREM PERDELERİNİN YERLEŞİMİ VE TASARIMI

BETONARME BİNALARDA DEPREM PERDELERİNİN YERLEŞİMİ VE TASARIMI

Yapıların ömürleri içindeki en büyük etkiler genelde deprem ile oluşmaktadır. Ülkemiz alanının % 92’si, nüfusun % 95’i, büyük sanayi merkezlerinin % 98’i ve barajların %93’ü sismik hareketler açısından oldukça aktif bir bölgede yer almaktadır [1]. Sosyal ve ekonomik sorunlar büyük şehirlere göçü artırmış ve buralarda yüksek yapı yapma zorunluluğunu doğurmuştur.
Ülkemizde ve dünyada son yıllarda meydana gelen şiddetli depremlerin ardından binalarda yapılan incelemeler doğrultusunda, perdeli binaların depreme karşı olan direncinin çerçeveli sistemlere oranla çok daha iyi olduğu ve daha az hasar gördüğü tespit edilmiştir.


Perdeler, yatay kuvvetler doğrultusunda rijitlikleri göz önüne alındığında yatay yer değiştirme sınırlandırmaları açısından en uygun yapı elemanı olarak görülmektedir. Tünel kalıp sistemli binalar ve prefabrike betonarme panolu yapılarda perdeli sistemler tek başına uygulanmaktadır. Perdeler, çerçevelerle birlikte kullanılarak perde-çerçeve karşılıklı etkileşimi ile yapıya özellikle süneklikle birlikte kazandırılan dayanım sebebi ile tercih edilmektedir. Ayrıca perdeler depremden hasar gören yapıların onarımı için en uygun ve ucuz bir yapı elemanıdır.
Yapıda kullanılacak perde boylarının belirlenmesi ve bunların planda uygun yerleşimi büyük önem arz etmektedir. Halen yürürlükte olan TDY98’deki bilgiler bu konuda yeterli değildir. U. Ersoy, 1-12 kat arasındaki konut ve işyerleri için, planda her bir deprem doğrultudaki toplam perde alanlarının, kat alanının %1.5’i oranında teşkil edilmesini uygun gören bir yaklaşım getirmektedir. E. Atımtay ise bu oranı her bir kat için ayrı ayrı vermiştir. Bu önerilerde, deprem yüklerinin belirlenmesinde etkili olan parametrelerin tam olarak göz önüne alınmadığı anlaşılmış ve bunun üzerine bu çalışma yapılmıştır.


Bu çalışmada, kullanım genişliği göz önüne alınarak seçilen çeşitli kat adedi ve plan alanlarına bağlı olarak, yönetmelikte yer alan deprem bölgeleri ve zemin grupları çeşitliliğinde, konut, işyeri v.b gibi yapılarda, yalnız perdeli ve perde-çerçeveli sistemlere ait perde boyları belirlenmiş ve diyagramlar halinde verilmiştir. Bu şekilde, mimari projenin daha uygun hazırlanması, taşıyıcı sistemin daha kolay ve gerçekçi düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Verilen perde boyları kullanılarak kesin hesap yapılıp yönetmelik koşulları kontrol edilecektir.

Bu Makalenin Tamamını İndir

Read more...

KALIPLIK KONTRAPLAK VE PANELLER (PLYWOOD)

KALIPLIK KONTRAPLAK VE PANELLER (PLYWOOD)

Düzgün ve dayanıklı bir fenolik film ile kaplanmıştır. Paneller beton kalıp işlerinde kullanılmaktadır. Standart renk koyu kahverengidir.Ürün aynı zamanda açık kahverengi, siyah, yeşil ve opak sarı gibi özel renklerde de üretilebilir. Özel renkler beton dökümü için tavsiye edilmemektedir. Daha çok yapıların iç dekorasyonu gibi uygulamalar için uygundur. Diğer önemli bir uygulama hafif ticari araçların iç kaplamalarıdır.

WISA-Form ürün ailesi belli kullanım alanları için birçok değişik üründen oluşmaktadır. Genel ürün bilgisi Ürünün tanımı Beton yüzeyi ve tekrar kullanım sayısı için yüksek beklentilerin olduğu beton kalıp işlerinde kullanılabilecek fenolik film kaplı panel. Yapıştırma EN 314-2/ class 3 (DIN 68705 Teil 3: BFU 100; BS 6566 Part 8: WBP)‘ye uygun hava koşullarına dayanıklı fenolik reçine ile çapraz yapıştırılmış.

Yüzey Ön ve arka: Kahverengi (yaklaşık RAL 8017) fenolik film. Kaplamalar 120g/m2.Kenar yalıtımı: akril bazlı boya.

Read more...

AHŞAP YONGA LEVHA (OSB)

AHŞAP YONGA LEVHA (OSB)


Osb Ahşap Paneller, çam ağaçlarından özel bir yöntemle üretilen, yüksek performanslı ahşap malzemedir. yönlendirilmiş osb levha yongalarının, belli bir şekli ve kalınlığı bulunmaktadır. Çok tabakalı levha elde edebilmek amacı ile yongalar, birleştirici ünite yardımıyla pres edebilmektedir.Levhaların dış tabakalarındaki yongalar, levhanın uzun aksı yönünde serilmektedir.Orta tabakadaki yongalar, dış tabakadaki yongalara dikey istikamette serilmektedir.

Mükemmel fiziksel, mekaniksel özellikleri ve form zenginliği sayesinde osb ürün gamı, uygulama alanlarında yeni imkanlar sağlamaktadır.
EN 300 Avrupa Normlarının belirlediği teknik ve üretim özelliklerine göre, osb levhaları 4 kategoriye ayrılmaktadır:
OSB 1, OSB 2, OSB 3 ve OSB 4
Yonga katmanlarının birbirlerine dik yönlerde serilmesi sayesinde elde edilen yüksek mukavemet.
Ana eksende yüksek mukavemet
Kolay işlenebilirlik
Ekolojik ve biyolojik açıdan zararsız olması
Ürünün doğal görünüşü ile tercih edilir olması
Ahşap malzemesinin %100’ünün kullanılması ve kolay geri dönüşüm imkanları.

KULLANIM ALANLARI

OSB 2, en 300 standardının şartlarına uygun olarak üretilmektedir. levhaların teknik parametreleri, kuru ortamda kullanılan taşıyıcı konstrüksiyon imalatına tamamen uygundur. Yani kuru ortamlarda kullanılan taşıyıcı konstrüksiyon levhaları olarak değerlendirildmelidir.
OSB3 – rutubetli ortamlarda kullanılan taşıyıcı konstrüksiyon levhaları olarak değerlendirilmelidir.

Çatı kaplamaları, kiremit ve shıngle altı levhası kaplamalarında
Taşıyıcı zeminler duvar ve ara bölme yapılarında
Duvar kaplamalarında
Her türlü iç dekorasyon uygulamalarında
Ambalaj sanayinde
Mobilya imalatında
Yat ve tekne dekorasyonunda
Araç kasası imalatında
Fuar standı uygulamalarında

Read more...

SHINGLE ÇATI KAPLAMASI

SHINGLE ÇATI KAPLAMASI


TANITIMI
İçeriğini 110 Gr/M² camtülü(fiberglass) taşıyıcı ve yüksek kaliteli APP'li bitümün oluşturduğu, üst yüzeyi doğal renkli mineral kaplı, alt yüzeyi ise polietilen film lamineli estetik çatı kaplama örtüsüdür. Shingle APP'den kaynaklanan elastik yapısıyla kırılma ve çatlama yapmaz.Üç farklı modeli (altıgen,klasik,dörtgen) bulunan Shingle değişik renk seçenekleri ile çatılarda estetik görüntüler sunar.


ÖZELLİKLERİ
Kötü hava koşullarına ve rüzgara karşı dayanıklıdır.
Kalkma yapmaz.
Ultraviyole ışınlarından etkilenmez.
Elastik yapıya sahiptir kırılmaz.
Sıcak ve soğuk hava değişimlerinden etkilenmez.
Uzun ömürlüdür.
Üzerindeki mineral taşlar düşmez.
Hafiftir ve kolay taşınabilir, yapıya ilave bir yük getirmez
Şalumo alevi ile kolay uygulanabilmektedir.
İlave aksesuarlara ihtiyaç duymaz.
Değişik renk ve model seçenekleri sunmaktadır.
Çatıya çıkılması gerektiğinde üzerinde tahribat yapmadan yürünebilmektedir..
Dayanıklı renkleri ile estetik görüntü sağlar.


KULLANIM ALANLARI


- Çelik konstrüksiyon çatılar

- Ahşap konstrüksiyon çatılar

- Eğimli beton çatılar

- Kubbeler

- Modern mimari çatılar


Read more...

Alüminyum Kaplı Membran

Alüminyum Kaplı Membran


Alüminyum Folyo kaplamalı bitümlü örtüler, geniş uygulama imkanı ve kesin sızdırmazlık özelliği ile her türlü su yalıtım problemine çözüm getirmektedir. Bu tip bitümlü örtülerin üst yüzeyi Alüminyum Folyo ile alt yüzeyi ise Polietilen film ile kaplanmaktadır. Plastomerik (A.P.P. Katkılı) veya SBS Katkılı olarak üretilen Alüminyum Folyo kaplı bitümlü membranlar da Camtüllü (fibarglass) Ya da Polyester Keçe taşıyıcı lar kullanılmaktadır.Alüminyum Folyolu membranlar. 1m eninde 10 m boyunda üretilmektedir.

Read more...

Camtülü Taşıyıcılı Membran

Camtülü Taşıyıcılı Membran


Su yalıtım membranlarımız sıcak ,ılıman ve orta soğuk iklim kuşağının ideal tercihi olan plastomerik seri bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bu tip bitümlü membranlarımızda bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli ataktik poli propilen (A.P.P.) kullanılmaktadır.Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için ise donatı olarak Camtüllü (fibarglass) Ya da Polyester Keçe taşıyıcı lar kullanılmaktadır.Penguen serisi bitümlü membranlar ülkemizdede en yaygın kullanılan membranlardır.Membranlar 1m eninde 10 m boyunda üretilmektedir.Ancak sadece 2 mm kalınlığındaki membranlar 1m eninde 15 m boyunda üretilmektedir.

Read more...

Polyester Keçe Taşıyıcılı Membran

Polyester Keçe Taşıyıcılı MembranSu yalıtım membranlarımız sıcak ,ılıman ve orta soğuk iklim kuşağının ideal tercihi olan plastomerik seri bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bu tip bitümlü membranlarımızda bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli ataktik poli propilen (A.P.P.) kullanılmaktadır.Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için ise donatı olarak Camtüllü (fibarglass) Ya da Polyester Keçe taşıyıcı lar kullanılmaktadır.Penguen serisi bitümlü membranlar ülkemizdede en yaygın kullanılan membranlardır.Membranlar 1m eninde 10 m boyunda üretilmektedir.Ancak sadece 2 mm kalınlığındaki membranlar 1m eninde 15 m boyunda üretilmektedir.

Read more...

Sta4CAD Kullanım Klavuzu İndir Download


Sta4CAD KULLANIM KLAVUZU


STA4-CAD programı; çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini entegre olarak yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir.Program, statik analizde rijit kat diyaframını dikkate almakta, her noktada 6 serbestlikli 3 boyutlu stifness metodu ile kullanmaktadır.Plan aplikasyon olarak grafik ortamda girilen yapı bilgileri, eş zamanlı olarak planda ve 3 boyutlu görüntüde işlenmektedir. Veri girişinde, akıllı menülerle; yük, boyut ve yönetmelikle ilgili bilgiler mouse ile düzenlenebilmektedir.

Read more...

17 Haziran 2009 Çarşamba

Sanayi Levhası Kullanım Alanları ve Özellikleri

SANAYİ LEVHASI


TANITIMSL 1 ve SL 2 olmak üzere iki ayrı tipte üretilen çıplak taşyünü levhadır.

KULLANIM ALANLARI
- Sanayi Tesislerinde
- Proses ekipmanları
- Çelik konstrüksiyon yapılar (Yangın Yalıtımı)

UYGULAMA

Taşyünü levhaların 700°c'ye kadar yanmazlık özelliği, çok yüksek sıcaklıkların, ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını mümkün kılar. Levhalar uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir sac kaplama ile örtülebileceği gibi yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir. Ayrıca levhalar hazır panel uygulamalarında da kullanılır.

Read more...

Prefabrik Boru Kullanım Alanları ve Özellikleri

PREFABRİK BORU


Prefabrik Boru, yüksek dansitede camyününden üretilmiş, 120 cm. boyunda borulardır. Isıtma ve soğutmada kullanılan boruların izolasyonunu sağlar, su borularının kondansasyon ve su akış gürültüsüne engel olur. Prefabrik Boru, çapı 3/8" (17mm,) ile 12" (324 mm.) arasındaki borulara uygulanacak ölçüde iç çaplı, 25mm. ile 100mm. arası et kalınlıklarında üretilmiş, boyuna istikamette kesiği olan cam yününden borulardır. Daha iyi kaplama ve buhar kesici gerektiren yerlerde kullanılmak üzere, alüminyum folyo kaplı olarak da üretilmektedir. Cam liflerinin merkezkaç düzende yerleştirilmiş olması, İzotoprak Prefabrik Borulara yüksek mekanik dayanıklılık ve titreşimlere karşı direnç kazandırır. Prefabrik Boru nötr'dür. Sıcaklık etkisiyle genleşmez ve boyutlarında değişiklik olmaz. Higroskopik ve kapiler değildir. Zamanla bozulmaz, çürümez, borularda paslanma yapmaz. Prefabrik Borunun ısı iletkenlik değeri, sıcaklığın artması ile birlikte az miktarda değişkenliğe uğrar. İzotoprak Prefabrik Boru, kullanma sıcaklıkları üzerindeki sıcaklıklarda deneye tabi tutulduğunda ekzotermik reaksiyon gözlenmemiştir. Prefabrik Borular, naylon torbalarda piyasaya sunulmuştur.

KULLANIM ALANLARI

- Kalorifer tesisatlarında
- Merkezi ısıtma tesisatlarında
- Endüstriyel borularda
- Boruların donmaya karşı korunmasında
- Basınçlı su borularının ses izolasyonunda
- Güneş enerjisi tesisatlarında
- Boruların terlemeye karşı korunmasında

Read more...

Klima Şiltesi Özellikleri ve Uygulama Alanları

KLİMA ŞİLTESİ


Klima Şiltesi, klima kanallarının dıştan ısı ve ses izolasyonunu sağlamak amacıyla üretilmiştir. Bir yüzünde boyuna istikamette sağda ve solda 5 cm. bindirme payı olan buhar geçirimsiz alüminyum folyo ile kaplı camyünü şiltelerdir. Piyasaya polietilen torbalarda rulo halinde sunulmuştur. Klima Şiltesi, zamanla bozulmaz, çürümez, higroskopik ve kapiler değildir. Korozyon ve paslanma yapmaz. Titreşim yutucu özelliği dolayısıyla ısı yalıtımının yanı sıra ses yalıtımı görevi de görür. Klima şiltesinin sahip olduğu alüminyum folyo kaplama, buhar geçişine karşı en yüksek dirence sahiptir. Özellikle soğutma sistemlerinde, bu kaplamaya sahip olmayan yalıtım malzemelerine oranla, zaman içinde buhar yoğuşma ve izolasyonun bozulması tehlikesine karşı kesin güvence sağlar. Kendinden yapışkanlı özel tespit pimleri sayesinde hızlı ve kolay bir uygulama olanağı sağlanır.

KULLANIM ALANLARI
Isı ve ses izolasyonu amacıyla; Havalandırma kanallarının dıştan izolasyonunda, Klima kanallarının dıştan izolasyonunda kullanılır

Read more...

Ara Bölme Levhası Kullanım Alanaları ve Özellikleri

ARA BÖLME LEVHASI

TANIMI

Ara Bölme Paneli, özellikle bölücü duvarlarda, ısı, ses ve yangın izolasyonu amacı ile üretilmiştir. İstendiği takdirde dış duvar ve iç duvar izolasyonlarında da kullanılabilir. Alüminyum folyo veya siyah cam tülü veya sarı cam tülü kaplı imalatları da yapılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Her çeşit bölme ve ara bölme duvarları ile asansör, merdiven evi ve aydınlıkların ısı ve ses izolasyonunda. Ahşap binaların içerden izolasyonunda. Isı ve ses yalıtımı amacıyla çatı katlarında, çatı mertek aralarında veya eğimli tabliye betonu altında.

Read more...

Cephe Paneli Kullanım Alanları ve Özellikleri

CEPHE PANELİ

TANIMI

Cam Giydirme Cephe Levhaları, bir yüzü siyah cam tülü kaplı, bünyesinde su itici silikon bulunduran cam yününden üretilmiş levhalardır. polietilen ambalajlarda satışa sunulmaktadır. Cephe Paneli, nemi ve suyu reddedici özelliğiyle, bina dış kaplama yüzeyinde herhangi bir hasardan oluşabilecek su sızıntısını dahi bünyesine kabul etmez. Böylece cam yünü levha daima kuru kalır ve yalıtım özelliği hiç kaybolmaz. Cephe Paneli, iç ortamdan nüfuz ederek, yalıtım malzemesi bünyesinde yoğuşacak su buharını da su reddedici özelliğiyle derhal dışarı atar. Böylece cam yünü levha daima kuru kalır ve yalıtım değeri etkilenmez. İzolasyon malzemeleri arasında bu güvenceyi sağlayabilen başka bir malzeme bulunmamaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Cam Giydirme Cephe Levhaları, dış cephe kaplamaları arkasında, su itici silikonlu izolasyon malzemesi olarak

Read more...

Klima Levhası Özellikleri

KLİMA LEVHASI


Klima Levhası, klima kanallarının dıştan veya içten ısı ve ses izolasyonunu sağlamak amacıyla üretilmiştir. Çıplak, bir yüzü siyah cam tülü kaplı veya buhar geçirimsiz alüminyum folyo kaplı, yarı sert cam yünü levhalardır. Piyasaya polietilen torbalarda sunulmuştur. Klima Levhası, zamanla bozulmaz, çürümez, higroskopik ve kapiler değildir. Korozyon ve paslanma yapmaz. Titreşim tutucu özelliği dolayısıyla, ısı yalıtımının yanında, ses yalıtımı görevini de görür. Klima Levhalarına kaplanan alüminyum folyo, buhar geçişine karşı en yüksek dirence sahiptir. Özellikle soğutma sistemlerinde, bu kaplamaya sahip olmayan yalıtım malzemelerine oranla, zaman içinde buhar yoğuşması ve izolasyonun bozulması tehlikesine karşı kesin bir güvence sağlar. Kendinden yapışkanlı özel tespit pimleri sayesinde hızlı ve kolay bir uygulama sağlanır.

KULLANIM ALANLARI

Alüminyum folyo kaplı Klima Levhaları; dikdörtgen ve kare kesitli havalandırma kanallarının ve klima kanallarının dıştan izolasyonunda. Siyah cam tülü kaplı Klima Levhaları; ısı izolasyonu yanında ses izolasyonu da istenen havalandırma kanalı, klima kanalı ve diğer sistemlerin içten izolasyonunda. Kazan dairelerinin ve jeneratör dairelerinin duvarlarında. Asansör makine daireleri, merdiven evi.

Read more...

Duvar Levhası Özellikleri

DUVAR LEVHASI

Duvar Levhaları, özellikle duvarların ısı izolasyonlarında kullanılmak amacıyla üretilmiş, bünyesinde kimyevi silikon içeren camyünü levhalardır. Silikon malzemesi, su itici özellikte olup, elyafın yapışmamasını sağlar.Duvar Levhaları, bünyesinde su itici özellikte kimyevi silikon malzemesi içerdiklerinden, buhar geçişi sırasında camyününün içinde su oluşsa bile, cam elyafını birbirine yapıştıramayacağından, levhalar izolasyon değerini korur. Aynı şekilde, duvar dış kaplama yüzeyinde oluşacak bir çatlaktan içeriye girmesi muhtemel su sızıntılarını, bünyesindeki kimyevi silikon nedeniyle atarak kuru kalacak ve izolasyon değerini koruyacaktır.

Read more...

Çatı Şiltesi Uygulaması

ÇATI ŞİLTESİ

TANIMI

Çatı Şilteleri; çatılarda ısı izolasyonunu sağlayan üstün nitelikli izolasyon malzemesidir. Çıplak, bir yüzünde buhar kesici alüminyum folyo kaplı olarak veya cam tülü kaplı olarak üretilmekte olup "Shrink" sistemi ile rulo halinde naylon ambalajlarda satışa sunulmaktadır. Çatı Şilteleri, çatılarına uygulandığı binaların yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır, hava kirliliğini önler.
Çatı Şilteleri hafiftir. Zamanla bozulmaz, çürümez. Kolay kesilir ve tatbik edilir, fire vermez.

Asitlere karşı dayanıklıdır. (Hidrofluorik asit hariç) Higroskopik değildir. Elastiktir, darbe, titreşim ve sarsıntıdan etkilenmez. Basınca dayanıklıdır, korozyon ve paslanma yapmaz. Kimyasal olarak nötrdür. Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez. Küf tutmaz, homojendir.

KULLANIM ALANLARI

Her çeşit soğuk çatı izolasyonlarında.Her çeşit çelik çatı ve sanayi çatısı izolasyonlarında. Her çeşit sandviç sistem çatı izolasyonlarında. Tavuk çiftlikleri ve hayvan barınaklarında. Güneş kollektör sistemlerinde.

Read more...

Doğal Taş Görünümlü Duvar

Doğal Taş Görünümlü Duvar

Dekoratif duvar panelleri üretiminde dünyanın lider firması TOTAL Panel System S.A (İspanya) firmasının ürettiği TOTALStone markalı dekoratif duvar kaplamaları simdi Türkiye'de.

Türkiye Genel Distribütörlüğünü Neteren Dış Ticaret Ltd.Şti'nin gerçekleştirdiği ve Nisan 2006 itibariyle Türkiye piyasasına sunulan TOTALStone markalı ürünler gerek kalitesi gerekse görünümü ile tasarım ve dekorasyon alanlarında yeni ve farklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. TOTALStone ürünler, alışılagelen plastik, mdf, çimento esaslı veya sonradan boyalı ürünlerin aksine 100% doğal taş dokusuna sahip olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Ateş tuğlasından kayrak taşına kadar birbirinden farklı 54 model alternatifi bulunan TOTALStone serisi ürünler, 130 cm x 285 cm ebatlarında 1 cm kalınlığındaki panellerden, 30 cm x 30 cm yan yüzeylere sahip L köşeli 285 cm boyundaki hazır sütunlardan ve 30x30 cm yan yüzeye sahip L köşeli 2 metre çapındaki hazır kemerlerden oluşuyor. Gerek iç mekanlarda gerekse dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen ürünlerin sadece vida ile kolay monte edilebilmesiyle, hiçbir inşaat kirliliği çıkartmadan sadece 1 gün gibi kısa süre içersinde duvar ve tavanlarda doğal taş görünümü elde etmeye imkan veriyor.

Read more...

Duvar Kağıdı Nasıl Yapılır ?

Duvar Kağıdı Nasıl Uygulanır ?

Çiriş ve kağıtların kesilmesi kağıdınızı yapıştırmak için hangi çirişe ihtiyacınız olduğunu seçeceğiniz yeni duvar kaplamanız belirler. Doğru yapıştırma maddesinin seçilmesi duvar kağıdı işinde en önemli noktadır.

Uygun çirişi ararken size ambalajın içinden çıkan prospektüs yardımcı olur. Çirişin sürülmesinde ilke şudur : çok ince sürmek yerine çok kalın sürün. Gerekirse çirişi her zaman suyla inceltebilirsiniz. Duvar kağıdını keserken yukarıda altı, altta dört santimetre fazlalık bırakmanız önemlidir. Kağıt şeridini arkası yukarıya bakacak şekilde masanıza açın . Ayırma çizgisinden bir duvar kağıdı bıçağıyla ya da makasıyla kesin. İlk kağıt şeridini diğerleri için şablon olarak kullanarak her defasında yeniden ölçüm yapmak zorunda kalmazsınız.

Kesilen şeritleri arka yüzleri yukarıya bakacak şekilde masaya serin. Bu sırıda üst kenarlar solda bulunmalı ve şeritler masanın arka kenarıyla bitmelidir. Sonra en üstteki şeridi ön kenara kadar çekin. Ardından kesim yerini bir fırçayla ortadan kenarlara doğru homojen şekilde çirişleyin.
Şimdi şeridin birleştirilmesine sıra geldi. Alt kenardan iki üç santimetre kadar geriye kıvırın. Sonra şeridi kat kat katlayın. Üstte de iki üç santimetre kadar kıvırın ve ince kenarın çirişle temas etmemesine dikkat edin. Böylece tatsız çiriş lekelerinin oluşması önlenir. Kağıdı çevirirken uzun kenarların tam olarak üst üste gelmesine dikkat edin.

Desenli Kağıtlar Burada kesme işlemi sırasında desenlerin denk gelmesine dikkat edilmelidir. Her şeridi yapıştırırken, kenarlarda desenlerin birbirine uymasına dikkat edin. Pencere ve kapılardaki küçük alanları da kağıtlarken kağıdın konumuna dikkat etmelisiniz. Kağıtların Yapıştırılması Kağıtları yapıştırmaya geçmeden önce, zeminin sabit, kuru ve temiz olmasını sağlamalısınız. Duvarınız zaten pürüzsüzse inceltilmiş bir çiriş sürmeniz yeterli olacaktır. Pencere ve kapı çervrelerinin kağıtlanması: Kağıt kururken çatlakların ve gerilmelerin oluşmaması için kağıtları köşe ve kenarlara tüm genişliğinde yapıştırmamalısınız. Yapıştırmadan önce gerekli genişliği ölçün ve kağıdı ona göre kesin. Düz duvarların kağırlanması: Bir çekül yardımıyla duvarda düz bir çizgi çizin. Bu ilk şeridiniz için işaret çizgisidir.

Çirişlenmiş çeridi her iki taraftan sağlam şekilde yukarıdan tutun ve işaret çizgisinin üzerine yerleştirin. Üstte kıvrılmış olan kısmın kıvrık kalmasına dikkat edin. Şimdi şeridi dikkatle aşağıyaa doğru açın; bu sırada kenarın işaret çizgisiyle çakışmasına dikkat edin. Sonra şeridi ortadan, yukarıdan aşağıya ve sonra da kenarlardan yanlara doğru bir duvar kağıdı fırçası yardımıyla dikkatle bastırın. İlk şerit yapıştıktan sonra alt kenardaki fazlalığı kesip alın. Diğer şeritleri yapıştırırken ilk şeride göre hizalayın. Ara sıra, şeritlerinizin tam düşey hizada yapışmadığını kontrol edin.

Önemli Takımlar:

Çirişleme: Duvar kağıdı maşası, çiriş masası, plastik kova Düzeltme: Kurşunkalem, su terazisi, çekül Yapıştırma: Duvar kağıdı fırçası, duvar kağıdı merdanesi, dikiş rolosu Fazlalıkların kesilmesi: Üniversal bıçak, duvar kağıdı rayı, duvar kağıdı makası, gerekirse maket bıçağı İnce işler: Küçük, sivri makas, üniversal bıçak Ölçme ve hesaplama için: Katlanır metre, şerit metre, hesap makinesi, bloknot Şeritlerin kesilmesi: Duvar kağıdı makası, duvar kağıdı bıçağı, duvar kaüıdı kesicisi

Read more...

İnşaat Mühendisinin Yemini

Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya; Onun bana sağladığı yetki ve sorumluluğu bilerek,Hangi şartlar altında olursa olsun ancak iyiye kullanmaya; Yurduma ve insanlığa yararlı olmaya kendimi ve mesleğimiMaddi ve manevi alanlarda yükseltmeğe çalışacağıma

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Read more...

ULUSLARARASI DEPREM VE TSUNAMI KONFERANSI

ULUSLARARASI DEPREM VE TSUNAMI KONFERANSI


22‐24 HAZİRAN 2009
İTÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ
AYAZAĞA KAMPÜSÜ
Birleşmiş Milletler’in “Binyıl Kalkınma Hedefleri”
Doğrultusunda Zarar Azaltmaya Yönelik
İnşaat Mühendisliği Uygulamaları
www.imo.org.tr/eqt2009

GENEL

Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE), Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE)
ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), deprem ve tsunami alanında zarar azaltma
amaçlı inşaat mühendisliği etkinliklerini konu alan ve 22‐24 Haziran 2009 günleri
İstanbul’da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek bir ortak
konferans düzenlemektedir.
Deprem ve tsunami zararlarının azaltılması konusunun çeşitli boyutlarına ilgi duyan
herkes, bu WCCE‐ECCE‐İMO ortak konferansına katılmaya davet edilmektedir. Deneysel
veya analitik araştırma çalışmalarını anlatan bildiriler ile zarar azaltma alanındaki ilginç
mühendislik uygulamalarını yansıtan bildirilere öncelik verilecektir.

AMAÇ VE KAPSAM

Ortak konferansın temel amacı, inşaat mühendisliği uygulamalarının iyileştirilmesi yoluyla,
depremlerde ve tsunamilerdeki can ve mal kayıplarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
Konferansın ana vurgusu “Binyılın Gelişme Amaçları” üzerinde olacaktır. Okulların,
hastanelerin, konutların, ulaşım yapılarının ya da daha genel bir ifadeyle, yapılı çevrenin
yeterli güvenliğe ve sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması, Birleşmiş Milletlerin önemle
üzerinde durduğu bu ilkelerden birçoğunun gerçekleştirilmesine katkı yapacaktır.
Başlıktan da anlaşıldığı gibi, konferansın kapsamı, deprem ve tsunami zararlarını
azaltmaya yönelik inşaat mühendisliği etkinlikleriyle sınırlandırılmıştır.


KONU BAŞLIKLARI
• Yakın Geçmişteki Depremlerden ve Tsunamilerden Alınan Dersler
• Birleşmiş Milletlerin “Binyılın Gelişme Amaçları” Işığında Zarar Azaltma Etkinlikleri
• Deprem ve Tsunami için Tasarım İlkeleri ve İlgili Yönetmelikler
• Mevcut Yapılarda Deprem Güvenliği Değerlendirmesi ve Onarım/Güçlendirme
• Deprem ve Tsunami Modelleme İlkeleri
KONFERANSIN YAPISI
Her oturumun başında, her biri uluslararası seçkin uzman olan iki çağrılı konuşmacı,
deprem tsunami zararlarını azaltma amaçlı inşaat mühendisliği etkinlikleri alanındaki
gelişme ve yenilikleri anlatan, genel değerlendirme nitelikli birer bildiri sunacaklardır.
Konferansta, deneysel veya analitik araştırma çalışmalarını anlatan bildiriler ile zarar
azaltma alanındaki ilginç mühendislik uygulamalarını yansıtan bildiriler sunulacak ve
tartışılacaktır. Ayrıca, konferansta sunulanlar arasından seçilecek bir dizi bildiri, Bulletin of
Earthquake Engineering’in bir özel sayısında yayımlanacaktır. Konferansın çağrılı
konuşmacı kitabı Springer yayınevi tarafından basılacaktır. Yazarların tercih etmesi ya da
bildiri değerlendiren danışmanların tavsiye etmesi üzerine, konferansta poster
sunumlarına da yer verilebilecektir.
Konferansta sunulacak bildirilerin özetlerini içeren konferans kitabı ve bildirileri içeren bir
CD kayıt sırasında katılımcılara verilecektir. Çağrılı konuşmacıların tebliğlerinin yer aldığı
kitap dünyaca ünlü yayınevi Springer tarafında basılacak ve dağıtılacaktır. Konferans
sırasında kitabın satışı yapılacaktır.
Çağrılı Konuşmacılar
Atilla Ansal, Türkiye
Mauro Dolce, İtalya
Mustafa Erdik, Türkiye
Uğur Ersoy, Türkiye
Masanouri Hamada, Japonya
Kenji Ishihara, Japonya
James O. Jirsa, ABD
Wang Lanmin, Çin
Murat Saatçioğlu, Kanada
Mete Sözen, ABD
Robin Spence, İngiltere
Theo P. Tassios, Yunanistan

Read more...

Alçı Sıva Nasıl Yapılır_?

Yüzeyin Hazırlanması

Uygulama yüzeyinde toz, yağ ve benzeri faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile temizlenir. Tuğla duvar, beton duvar ve gazbeton duvarlar, uygulama öncesinde su ile ıslatılmadır. Çok düzgün yüzeyli tavanların yüzeyi sıva uygulamasından önce pürüzlendirilmeli veya harcın yapışmasını sağlayıcı bir malzeme ile astarlanmalıdır.

Harcın Hazırlanması

Knauf İzogips: Perlitli Sıva Alçısı için* Temiz bir kaba yapılacak harç miktarına uygun su alınız ve üzerine alçıyı sepeleyiniz. (su/alçı oranı: 6 kg suya 10 kg alçı)* Yüzen alçının ıslanarak batması için 2-3 dakika bekleyiniz.* Mekanik bir karıştırıcı ile iyi bir karışım elde edene kadar karıştırınız.* Harç hazırlandıktan sonra 80-100 dakika içinde kullanılmalıdır.* Donma bitimi yaklaşık 140 dakikadır.Yukarıda belirtilen özellikler şantiye koşulları ve zemin özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir.Uygulama AşamasıSıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü yapıldıktan sonra sıva kalınlığı tespit edilir (maksimum 1.5cm kadar olmalıdır). Bu kalınlığa göre kullanılacak olan anolar, mastar boyunu ve yüzey yüksekliğini aşmayacak aralıklarla yerleştirilir. Anolar arası düşey olarak doldurulur. Böylece mastar aralıkları belirlenmiş olur.

Hazırlanan harç sıva küreği üzerine konup ano kalınlığına göre yüzeye kürekle bastırılarak veya malayla atılarak yayılır. Diğer anolar arası bahsedilen işlem sırasına göre doldurulur. Alüminyum mastarlar anolara dayatılarak ve bastırılmadan mastarlanır. Harcın fazlası da sıyrılarak alınır. Bu işlemden sonra yüzeydeki harç, olduğu gibi bırakılır ve diğer ano aralıklarının dolgusuna geçilir. Harç ön prizini yapmaya başlamadan önce yüzey mala ile perdahlanır.

Kaynak : knauf.com.tr

Read more...

16 Haziran 2009 Salı

Taş Yünü Asma Tavan


Taş yünü asma tavanlar yüzeyine yansıyan ışığın %90'nı ortama geri yansıtırken geri kalanını ısı enerjisine dönüştürmektedir. Alerjik madde içermez.


Özellikleri:


  • Ekonomik Çözüm

  • Klasik Görünüm

  • Isıl Yalıtım

  • Akustik Yalıtım

  • DIN 4102 B.1 - Yangına Karşı Dayanım

  • Kolay Bakım

  • Hızlı Montaj

  • Asbestsiz Hammadde

Read more...

Metal Asma Tavan


Metal Asma Tavan Sistemleri, iç mekanlarda karşılaşılabilecek pek çok şantiye sorununa kesin çözüm getirmek amacıyla
tasarlanmış ve geliştirilmiştir.Üretim programı serbest oturan (düz ve sarkmalı), gizli taşıyıcılı,kanca ve entegre plakalar
ile görünür ve gizli taşıyıcılı sistemlerden oluşur.Çok geniş kullanım seçeneği sunmasının yanı sıra, montaj kolaylığı da sağlar.

DXT 24 taşıyıcı profilleriyle hazırlanan karolaja oturtulmuş taşyünü veya metal plakalardan oluşan asma tavan sistemidir.
Çabuk ve kolay montajıyla ekonomiktir. Tüm sistem demonte olduğundan arkasındaki tesisatın bakımı kolaydır.
Alternatif plaka birleşim seçenekleri ile farklı görünüşler sunar. Kullanılacağı hacmin işlevine uygun akustik, hijyenik,
neme ve yangına dayanıklı plaka seçenekleri vardır. Aydınlatma, havalandırma, sprikler, vb. tesisat tavana asılarak kolayca uygulanabilir.

Read more...

15 Haziran 2009 Pazartesi

Kartonpiyer Nasıl Yapılır


Duvar ile tavanın birleştiği noktada evinize eşsiz bir görünüm sunan kartonpiyer dekorasyon oldukça büyük öneme sahiptir. Evlerinize uygulaması 1 gün gibi kısa bir sürede bitirilmesine rahmen eşyalı evlerde kartonpiyer montajı oldukça maharetli bir işlemdir. Kartonpiyer seçimini mutlaka çok iyi yapmalısınız çünkü bir kere yapılan bir uygulama olup ona göre sizin zevkinize hitap etmelidir. Sizlere yardımcı olmak maksadıyla uygulama yaptığımız bir çok kartonpiyer modelini sizler paylaşmak istedik.

Read more...

8 Haziran 2009 Pazartesi

SICAK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ

TS 1248Ortalama hava sıcaklığı artarda üç gün süre ile 30o C ‘ nin üzerinde bulunduğu süredeki hava durumunu “ aşırı sıcak hava” olarak tanımlamaktadır.TS 1247Normal havalarda beton döküm sıcaklığı +5 ila +30 o C olarak tanımlanmaktadır.TS EN 206-1Teslim anındaki taze beton sıcaklığı (sapma sınırları verilerek) KULLANICI ile İMALATÇI arasında belirlenebilir.STANDART EN DÜŞÜK TAZE BETON SICAKLIĞINI +5 °C OLARAK ÖNGÖRMEKTEDİR.EN UYGUN BETON DÖKÜM SICAKLIĞI 15-20 °C ‘ KABUL EDİLEBİLİR.Sıcak Havanın Taze Betona EtkileriKarışım suyu artar.Çökme değeri kaybı daha fazla olur.Beton ısısı (hidratasyon) yükselir.Beton prizini daha kısa sürede alır.Plastik rötre (büzülme) çatlakları artar.Hava sürüklenmiş betonlarda hava miktarı zor kontrol edilir.Sıcak havanın sertleşmiş betona etkileriİlk günlerde dayanım hızlı artar ancak 28 günlük mukavemetleri daha düşük olur.Daha çok su katıldığından gözenekli ve su geçirimliliği yüksek bir beton elde edilir.Beton soğuduktan sonra sıcaklık farkı olacağından betonun çatlama eğilimi artarRötre daha fazla olur.ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERHidratasyon ısısı düşük çimentolar kullanmakBetonu oluşturan malzemelerin soğutulmasıKatkı maddelerinin kullanılmasıSuyun buharlaşarak kaybolmasını engelleyecek önlemler alınmasıDirek güneş ışığının betonla temasının kesilmesiDöküm öncesi kalıp ve donatının soğutulmasıKolonların ıslak çuvalla sarılmasıKürlemede geç kalınmamasıRüzgar etkisinin azaltılmasıPriz geciktirici kimyasal katkıların kullanılmasıKür işleminin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasıBETONUN YERLEŞTİRİLMESİElle (şişleyerek, tokmaklayarak) sıkıştırmaMekanik yöntemlerle sıkıştırmaMekanik Yöntemlerle SıkıştırmaVibrasyon uygulayarak sıkıştırma,Santrifüj ( merkezkaç ) kuvveti yardımıyla sıkıştırma,Düşme masaları vasıtasıyla sıkıştırma,Mekanik olarak çalışan tokmaklayıcılarla sıkıştırma,Betonun yüzeyine statik basınç yükü uygulayarak sıkıştırma.Vibrasyon uygulayarak sıkıştırmaİçten titreticiler ( dalıcı vibratörler )Dıştan titreticiler ( kalıp vibratörleri )Yüzey titreticiler ( satıh vibratörleri)-Taze betonun yerleştirilmesi işlemi tabakalar halinde yapılmalıdır. Beton tabakasının derinliği 50 - 60 cm ‘ den fazla olmamalıdır.Beton tabakasının derinliği kullanılacak olan vibratörün dalıcı ucunun uzunluğunu geçmemelidir.Vibratörün dalıcı ucu en üsteki taze beton tabakasının tüm derinliğine hatta bir önceki tabakaya birkaç cm girecek şekilde daldırılmalıdır.Vibratörün daldırılacağı ucunun arasındaki uzaklık genel olarak 40-50 cm civarındadır ve 75 cm’ yi geçmemelidir.Dalıcı uç beton kalıbının yan duvarlarına çok yakın olarak daldırılmamalıdır.Dalıcı uç taze beton içerisinde çok kısa veya çok uzun süre ile tutulmamalıdır. Normal süre 5-15 sn kadardır.Dalıcı ucun taze beton içerisinden dışarı çıkartılma işlemi yavaşça (saniyede 5-10cm hızla) yapılmalıdır.Çok akıcı kıvamdaki betonlara vibrasyon yapılmamalıdır. Aksi halde segregasyon olur.vibrasyon esnasında vibratörün donatılara temasını önlemek gerekir.Vibratörün dalıcı ucu kesinlikle betonu yaymak amacıyla kullanılmamalıdır.
KENDİNDEN SIKIŞAN BETON (VİSKO BETON)
Bilindiği gibi çökme değeri, su/çimento oranı, ilave su, betonun yerleştirilmesi, sıkıştırılması, donatı aralarına yeterli ölçüde betonun girmesi son derecede önemlidir ve uygun yapılmazlarsa betonun mukavemeti %50’ lere varan dayanım kayıplarına uğrar. Kendinden yerleşen beton bizleri bu sıkıntılardan kurtarmış gibi görünüyor. İlave su gerektirmeyen donatı aralarına rahatlıkla girebilen ve vibrasyona ihtiyaç duymayan bu yeni yapı elemanı ilk bulgulara göre oldukça yüksek dayanımlara ulaşıyor.Genel mantığı, düşük su/çimento, (mineral katkı, uçucu kül gibi),daha ince daneli agrega ve hiper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı olan kendinden yerleşen betonlar. Basit yüzey bitirme işlemi, vibratör kullanılmaması gibi nedenlerle zamandan ve işçilikten tasarruf sağlıyor.İşçinin daha az müdahalesini gerektiren bu betonlar işçilik hatalarını da en aza indiriyorlar (Resim 16)NORMAL HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜBetonun döküleceği nokta yerleştirileceği yer olmalıdır.Betonu bir bölgeye dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşınmasından kaçınılmalıdır.Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m ye kadar yayılabilir.Yerleştirilecek beton özellikle döşeme ve yol betonlarında önce bir bölgeye yığılıyor daha sonra yayılmaya çalışılıyor.Bu uygulamadan kaçınılmalıdır.Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı15-30cm olmalıdır. Tabaka kalınlığı her bölgede eşit ve homojen olmalıdır. Kolon ve perde gibi elemanlarda tabaka kalınlığı 30-45cm olmalıdır. Barajlar gibi diğer kütle betonlarında bu kalınlıklar artabilir.Beton daima kalıpların ortasına dökülmelidir. Kalıp yanlarına çarpan beton ayrışır.Pompa hortumunu mümkün olduğu kadar kalıp tabanına indirin. Bu durum betonun ayrışmasını engeller. Taze beton yüksek mesafelerden serbestçe düşürülmez. Taze betonu en fazla 80 cm lik bir yükseklikten düşürün.Beton daima kalıba düşey yönde ve dik olarak dökülmelidirBetonun yerleştirme işlemine kalıpların köşelerinden başlanılır.Çiseleyen bir yağmur beton dökümü için uygundur .Şiddetli bir yağmurda ise beton dökümünde kaçının.Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır.Soğuk derze olanak verilmemelidir.SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜTS 1248 Ortalama hava sıcaklığı ard arda üç gün süre ile +5 oC ‘ nin altında bulunduğu süredeki hava durumunu “ soğuk hava” olarak tanımlamaktadır.Soğuk Hava Koşullarının Beton Özelliklerine Etkileri Soğuk hava koşullarındaki taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaş olmaktadır.İlk zamanlarda ( beton priz almadan veya yeterli dayanımı henüz kazanmadığı süre içerisinde ) betonun içerisindeki suyun bir kez dahi donması, beton dayanımını ve dayanıklılığını çok büyük ölçüde azaltmaktadır.Yerleştirilen betondaki sıcaklık ile çevre sıcaklığı arasında büyük fark olması durumunda, betonda gerilmeler oluşmakta ve çatlaklara yol açmaktadır.İlk Zamanlarda Yer Alan Donma’ nın Beton Özelliklerine EtkisiBetonun içerisindeki suyun beton priz almadan donması durumu,Priz alarak sertleşmiş fakat yeterince dayanım kazanmamış betonun içerisindeki suyun donması sonucu içsel çatlaklar oluşur ,geçirgen ve boşluklu düşük dayanımlı beton elde edilir.-5 oC’ de beton karışım suyunun % 92’ si donar,-12 oC den düşük sıcaklıkta betonun dayanım kazanmadığı kabul edilir,Donan su hacminin % 9 oranında genişler,İlgili Türk Standardı, betonun basınç mukavemetinin 50 kg/cm2’ ye erişmesinden sonra don sebebiyle zarar görmeyeceğini kabul eder. Soğuk havada üretilen ve yerleştirilen betonlarda bulunması gereken sıcaklıklarÇizelge 19: Soğuk havada üretilen ve yerleştirilen betonlarda bulunması gereken sıcaklıklarBeton kesitinin kalınlığı, cm Yerleştirilme esnasında betonda olması gereken minimum sıcaklık oC<30>180 5Karılma İşlemi Sonunda Betonda Bulunması Tavsiye Olunan Minimum SıcaklıklarÇizelge 20: Karılma İşlemi Sonunda Betonda Bulunması Tavsiye Olunan Minimum SıcaklıklarBeton kesitin kalınlığı, cm Aşağıdaki hava sıcaklıklarında üretilecek beton karışımının üretildikleri anda sahip olması gereken sıcaklık, oC-18 oC ‘den düşük -18 oC ile -1oC arası -1 oC ‘ den yüksek<30>180 13 10 7Soğuk Hava Koşullarında Alınması Gereken ÖnlemlerBeton karışımının sıcaklığını yükseltebilmek için, betonu oluşturan malzemelerin ısıtılarak kullanılması,Betonun ilk günlerindeki dayanımının yüksek olmasını sağlayacak türde çimento ve katkı maddesi kullanılması,Soğuk havada dökülen betonların korunması için uygun kalıp ve izolasyon malzemelerinin ve/veya uygun kür yöntemlerinin uygulanması, İşin önceden planlanması ve beton dökümünden önce gereken hazırlıkların yapılması,Soğuk havada dökülen betonların yeterli süreyle kür edilmeleri.Soğuk Havada Dökülen Betonlar İçin Yeterli Kür SüresiBetonun servis kategorisi, a,b,c ve d olarak dört bölüm halinde tanımlanmaktadır.Betonun yüksüz olduğu ve dışarı ile temasının bulunmadığı durum,Betonun yüksüz olduğu, fakat dışarıyla temasının bulunduğu durum,Betonun kısmen yüklü olduğu ve dışarıyla temasının bulunduğu durum,Betonun tam yüklü olduğu durum.Standart Kür Uygulanarak Elde Edilecek 28 Günlük Beton Dayanımının % 50, 65, 85, 95 ‘ inin Kazanılabilmesi İçin Tavsiye Olunan Koruma Süresi

SU / ÇİMENTO ORANININ ÖNEMİÜretici su/çimento oranını mutlaka kullanıcıya vermek zorundadır. Çizelge 5 6 -7 -8 -9 -10 -11’ de belirtildiği gibi çeşitli çevre etki sınıflarına uygun çeşitli su/çimento oranları vardır Üretici bu oranlara titizlikle uymak zorundadır. İnşaat mühendisi de bu oranları kontrol etmek zorundadır. Ancak, genellikle su/çimento oranı ile betona konulan su miktarı sıkça birbirleriyle karıştırılır. Su/çimento oranı başka şeydir, betona kullanılan toplam su başka şeydir. Betona kullanılan su miktarından su/çimento oranına ulaşmak için betonda kullanılan agregaların miktarları nem %’ leri ile agregaların su emme oranlarına ihtiyaç vardır.KIVAMIN ÖNEMİBetonun işlenebilme özelliği kıvam (slump) ile tayin edilmektedir. Kıvam betonun kullanım yerine (kalıp, demir sıklığı, eğim) betonu yerleştirme, sıkıştırma mastarlama olanaklarına ve işçiliğe, şantiyede beton iletişim imkanlarına (pompa, mikser, kova) bağlı olarak özenle seçilmesi gereken bir özelliktir. Hangi kıvamda hangi dayanıma ulaşmak istediğiniz irsaliyelerde mutlaka belirtilmelidir ve bu şartlara uyulmalıdır.Betonun kıvamı (slump) ile su/çimento oranı arasında ve betona kullanılan su arasında ve betonun dayanımı ile kalıcılığı arsında doğru bir orantı vardır. Yalnızca su katılarak elde edilen yüksek beton kıvamı, betonun olumlu bütün özelliklerinin azalmasına neden olur.Resim 13 ve 14’ de görülen kıvam deneyi irsaliye kontrol edildikten sonra mutlaka yapılmalı ve irsaliye ile uyumu kontrol edilmelidir.Hazır betonda şantiyeye beton teslim esnasında geçen süre ve beton sıcaklığı kıvamın düşmesine neden olabilir. Taşıma süresi uzadıkça kıvam kaybı yükselir. Şantiyede de kıvam kaybını ortadan kaldırmak için betona su ilave edildiğinde betonun mukavemeti düşer. %30 fazla su ilave edilmesi mukavemeti %50 düşürür. Başka bir anlatımla 7m3 lük bir miksere 400 lt. su ilave ederseniz, betonun mukavemetini yarı yarıya düşürürsünüz.Çizelge17:Çökme (kıvam) sınıflarıS1 10 – 40 mmS2 50 – 90 mmS3 100 – 150 mmS4 160 – 210 mmS5 ≥ 220 mm

TANE ÇAPININ ÖNEMİBetonda kullanılan en büyük agrega tane sınıfının üst anma büyüklüğü (Dmax) esas alınır. Kullanıcı veya şartname hazırlayıcı, Yapı elemanının en küçük boyutunu, Pas payı değerini, En sık bölgedeki donatı aralığını, dikkate alarak betondaki Dmax değerini belirlemeli ve uygun olan betonu talep etmelidir. TS 5003.1.2 - AgregaBetonda kullanılacak agrega, yapının kullanılma şekli ve yapı çevresindeki durum da dikkate alınarak, TS 706’ ya uygun olmalıdır.Agrega granülometrisinin beton niteliği üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, kullanılacak agrega ile önceden yapılacak deneylerle amaca en uygun granülometri belirlenmelidir.Betonda kullanılacak agreganın en büyük dane büyüklüğü, kalıp genişliğinin 1/5 inden, döşeme kalınlığının 1/3 ünden, iki donatı çubuğu arasındaki uzaklığın 3/4 ünden ve beton örtüsünden büyük olamaz.ÖRNEK OLARAK ;Agrega dane çapı:1) Kalıp Genişliği : 20 cm olsun.Kalıp genişliğinin beşte biri 20/5=4 cm=40mm’ den büyük olamaz.32,5 mm dane çaplı agrega uygun.2) Döşeme kalınlığı: 12 cm olsun.Döşeme kalınlığının üçte biri 12/3=4 cm=40mm’ den büyük olamaz.32,5 mm dane çaplı agrega uygun.3) İki donatı arasındaki uzaklık 4 cm olsun.İki donatı arasındaki mesafenin dörtte üçü 4*3/4=3=30mm’ den büyük olamaz.25 mm dane çaplı agrega uygun.
ÇİMENTO CİNSİNİN ÖNEMİÇizelge 16’ dan da anlaşılacağı gibi TS EN 197-1 belirtilen çimentolara ait 27adet ürün vardır. Bu çimentolardan hangi ürünü, hangi koşullarda seçmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Bu nedenle TS EN 206-1’ de belirtilen çimento tipine bakmamız gerekir. TS EN 206-1Çimentonun SeçimiÇimento, aşağıda verilenler bakımından uygunluğu belirlenmiş olan çimentolardan seçilmelidir.Yapım (inşaat) yöntemi,Beton yapının kullanım amacı,Kür şartları (ısıl işlem gibi),Yapı boyutları (ısı gelişimi),Yapının maruz kalacağı çevre şartlara (Madde 4.1),Bileşenlerden kaynaklanan alkaliler ile agrega arasında etkileşme olması ihtimali.

6. KALIP VE BETONKalıplar, betonun başta mukavemetine olmak üzere, görümüne, kalıcılığına etki eden önemli bir yapı malzemesidir. Ancak, kalıplardan asıl istenen, üzerindeki betonu ve diğer yükleri emniyetli bir şekilde taşımasıdır. Tıpkı beton gibi oldukça hafife alınan kalıp işleri, her yıl onlarca kalıp çökmesi, iş kazalarına neden olmakta, ayrıca, sıcak veya soğuk kalıplara direkt olarak beton dökülmesi, aralıklı kalıplardan beton şerbetinin akması, esvabını yitirmiş kalıpların kullanılmasıyla eğimli döşemeler, çarpık kolon ve kirişler elde edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. İşte bu nedenle kısaca kalıplarla ilgili bir bölümü bu kitaba koymayı uygun buldum.İyi bir kalıp için en basit yol, standartlara uygun ebat ve birleştirme elemanları kullanılmasıdır.Beton ve betonarme yapılarda kullanılan kalıplar, iki kısımda imal edilir.Kalıp kaplaması İskele bölümüKalıp kaplamasıPiyasada en çok iki malzemeden yapılmaktadır.Tahta kaplamaMetal (sac) levha kaplama.İskele bölümüKalıp iskelesi, dikimi, kiriş (atkı), kuşaklar, kama ve ayarlı boru dikmelerden yapılır. İskelenin görevi, betonu, demirleri, kalıp kaplaması, hareketli yükler ile statik ve dinamik yükleri emniyetle taşıyacak şekilde imal edilir.6.1. KALIP ÇEŞİTLERİYapıldıkları malzemeye göre bazı kalıp çeşitleri şunlardır.Tahta kalıp,Ahşap levhalı kalıp,Sac kalıp,Beton içinde bırakılan kalıp (ölü kalıp),Duvar kalıbı,Kayar kalıp,Tırmanır kalıp,Tünel kalıp,Yapılış yerlerine göre kalıp çeşitleri ise;Brüt beton kalıpları,Perde kalıpları,Kiriş kalıpları,Kolon kalıpları,Döşeme kalıpları,Merdiven kalıpları,olarak sıralanabilir.6.2. AHŞAP KALIPLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARKalıp tahtaları çimento şerbetinin akmasına engel olacak sıklıkta döşenmeli, beton dökümünden önce sulanmalıdır.Kiriş ve kolon kalıp tahtaları ve bağlantıları vibratör etkisine dayanacak kalınlıkta olmalıdır.Büyük açıklıklı yapı elemanlarında kontrol mühendisine danışarak yeterli ters sehim verilmelidir.Beton dökülmeden önce döşeme ve kiriş içleri temizlenmelidir.Yüksek kirişlerde temizleme delikleri bırakılmalıdır.Döşeme ve kirişlerde tesisat geçirme yerleri, beton dökümünden önce kontrol mühendisi tarafından işaretlenmesi istenmelidir. Rasgele döşenen yoğun elektrik boruları ile sonradan kırılarak döşenen kat kaloriferi tesisatı yapıya büyük zarar verir.Bazı inşaatlarda farklı döşeme yüksekliği olan projelerde, kiriş yan kalıplarının değişik yükseklikte olması (özellikle çelik kalıplarda) nedeniyle standart bir döşeme yüksekliği seçilip, kalıplar buna göre hazırlanmakta, özellikle salon ve balkonlarda azalan döşeme kalınlığı, bu elemanların aşırı sehim yapmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu, bu yapılarda güçlendirme gibi masraflı imalatların yapılmasına neden olunmaktadır. Bu nedenle planındaki ebatlar aynen uygulanmalıdır. Sehim hesabı gerektirmeyen yapı elemanlarındaki minimum kalınlıklar faydalı olması için aşağıda belirtilmiştir. (TS 500’den alınmıştır.)Kolon ve döşemenin birlikte dökülmesi en ideal seçimdir. Ancak betonun, sürekli dökümü nedeniyle kolonda sıkıştırma yeterli süre ayrılmaması, kiriş mesnet şapolarının sıklığı da eklenince uygulamalarda zaman zaman ayrışmış agregaya ve boşluklu kolon betonlarına rastlanmaktadır. Bu tür yapılarda gerekli malzeme (vibratör v.s.), için süre önceden ayarlanmalı, bu tür hatalara fırsat vermeyecek bir program yapılmalıdır.Beton dökülmeden kalıplar yağlanmalıdır.Yan kalıplar beton pompasının basınçlı beton dökmesi ve vibratör etkisi ile genişleyip deforme olabilir. Bunun için yeterli takviye yapılmalıdır.Budaklı ağaçlar, özellikle dikmelerde emniyete alınmalıdır.Ahşap betonarme kalıplarda döşeme dikmelerinin 2 tanesinden biri, kiriş kalıplarında 3 dikmeden biri ekli olmalıdır. Ancak hiç ek olmaması tercih edilmelidir. Boru dikmeler ek sorunu olmaması nedeniyle daha uygundur.Döşeme kalıp tahtalarının altına 50 cm’ yi geçmeyen 5/10 ızgara çakılır. Bu ızgaralar 1,5 – 2,5 m ara ile yapılan aşıklara oturur. Aşıklar 10/14 – 10/18 ebadında olmalıdır. Uygulamalarda aşıklarda 5/10 kullanılmakta (net ölçüsü 4,5/9 geliyor) bu durum döşemenin sehim yapmasına, bazen kalıp çökmesine neden olmaktadır.Kiriş tabanları atılmadan, taban ölçüleri tüm kolonlarda su terazisi ile alınmalıdır. Fazla dökülen kolon betonları tıraşlanmalıdır.Kalıp yapımında çivi kalitesi de önemlidir. TSE li (TS 155) çiviler tercih edilmelidir. Üst başlığı çapı küçük çiviler bağlı olduğu elemandan daha kolay ayrılmakta, özellikle iskelede iş kazalarına neden olmaktadır.Kalıplar kullanıldığı süre içinde etki yapacak bütün kuvvetlerin, güvenilir şekilde zemine aktarılmasını sağlamalıdır. Ara döşemeye veya diğer yapı elemanlarına dayanan kalıplar, yedek direkler ile emniyete alınmalıdır.Kat beton dökümlerinden önce alt katlarda yedek dikmeler bırakılmalıdır.6.3. KOLON KALIPLARIKat kolonlarında kolon yüksekliği bir kolonda işaretlenip diğer kolonlara su terazisi alınarak beton bitim seviyeleri işaretlenmelidir.Kolon kalıplarında yeterli paspayı oluşması için demir ile kalıp arasına ahşap veya plastik takozlar konmalıdır.Eğik kolon kalıplarında kaymaya karşı emniyet tedbiri alınmalıdır.Kolon altlarında temizlik için kapak bırakılmalıdır.Kolon ve döşemenin birlikte beton döküleceği yapılarda kolonlar kalıpları çok iyi sabitlenmeli ara kuşakları atılmalı, kalıpta oluşan titreşim nedeniyle kolon kalıpları şakül’den kaçmamalıdır.Kolon kalıplarında kancadan daha çok özel yapılmış vidalı gergi demirleri kullanılması, kalıbın açılmaması açısından daha uygundur. Betonun basınç ve vibratör etkisi ile şiştiğine çok rastlanmaktadır.6.4. DİKMELERDikmelerin oturduğu zemin yeterli sağlamlıkta olmalıdır. Toprak zemine oturan kısımlarda batmasını önleyecek emniyet tedbirleri alınmalıdır.Dikme altlarına sağlam ağaçtan (meşe, gürgen v.s.) ahşap takozlar konmalı, taş, tuğla gibi malzeme konmamalıdır.Kat yüksekliği 4.50 yi geçen kalıp dikmeleri kontrol mühendisi (denetim mühendisi) tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır.Kalıp ve iskele ağırlığıBeton ağırlığıYığın durumundaki malzeme ağırlığıBeton taşıma araç ağırlıklarıHareketli yükler (işçi ağırlıkları)Beton dökülürken meydana gelen çarpma etkisiYatay yük olarak rüzgar ve halat çekme etkileriKalıp dikmeleri ilgili standartlara uygun olmalı 2. Ve 3. Sınıf kereste seçilmelidir.Direklerde birden fazla ek kesinlikle yapılmamalıdır.Ekler 1/3 kısmında, kare ve dikdörtgen direklerde dört tarafından, yuvarlak ağaçlarda 3 tarafından en az 70 cm uzunluğunda saplamalar ile eklenmelidir.Dikme altlarına konan ağaçlar sert olmalı ve kama şeklinde düzenlenmelidir. Yumuşak ağaçtan yapılan kamalar ezilmekte ya da yerinden çıkması nedeniyle, döşeme ve kirişlerde sehim oluşmakta olduğu unutulmamalıdır.Açıklığı 3 m’yi geçen döşemelerde en az 1 adet yedek dikme kullanılmalıdır. Dikme arası 6 m’yi geçmesi durumunda 2 dikme kullanılmalıdır.Dikme araları kiriş yükü dikkate alınarak tayin edilmelidir. Genellikle 80-140 cm arasında yapılır. Örneğin 50/100 bir kirişin dikme araları kontrol mühendisi tarafından tayin edilmelidir.Direkler çapraz veya yatay olarak 3/8 veya 5/10 ağaçlar ile bağlanmalıdır

8. BETON ÇATLAKLARIŞantiyelerde en çok görülen taze beton çatlakları büzülme ve oturma çatlaklarıdır.- PLASTİK RÖTRE ÇATLAKLARIPlastik rötre çatlakları beton prizini almadan önce yaklaşık 0,5 – 4 saatleri arasında özellikle döşeme ve zemin betonlarının yüzeyinde oluşan çatlaklardır. Bu çatlaklar tipik olarak düzensiz, rast gele dağılımlı ve birkaç cm ile 1 – 2 m uzunluğundadırlar. Çatlakların derinliği 2,5 – 7 cm genişliği 0, 10 ile 3 mm arasında olabilir. Çatlaklar sonrasında betonun durabilitesi bozulabilir. Korozyona açık geçirgen bir durum alabilir. Çatlaklar bazen de çok nadiren olmak üzere betonda mukavemet kayıplarına yol açabilirler.Şimdi tipik bir nisan – mayıs gününü düşünelim. Gökyüzü açık mavi, hava sıcaklığı 20 Cº civarında, düşük nem oranı ve saatte 20 – 30 km hızla esen bir rüzgar.Beton dökmek için uygun bir gün izlenimi veriyor değil mi? İşte böyle günler yüklenici ve mühendisleri sık sık şaşırtırlar. Çünkü böyle günlerde plastik rötre çatlaklarının oluşması hemen hemen kesindir. ( Bu şartlarda buharlaşma oranı yaklaşık 1,5 kg/m²/saat olur.) O halde çıkarılacak ders şudur. Yılın her anında güneşli, rüzgarlı ve kuru (düşük nemli)havalara dikkat ediniz.20- RÖTRE ÇATLAKLARININ NEDENLERİTaze beton yüzeyindeki buharlaşma hızının fazla oluşu nedeniyle kaybedilen su, betonun terlemesi ile karşılanamadığı durumlarda plastik rötre çatlakları oluşur. Yüzeye yakın kısımlarda beton, su kaybederek büzülür. Alttaki beton ise bu büzülmeye uymadığı için üstteki beton tabakasında çekme gerilmeleri oluşur ve betonun çatlamasına yol açar.Bu çatlamaların nedenlerini aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.DOĞAL NEDENLERBeton dökümü sırasında havadaki nemin düşük olması ( Nem oranı %90’dan % 10’a düşerse buharlaşma miktarı 8 kat, % 90’dan % 50’ye düşerse 5 kat artmaktadır. )Havanın rüzgarlı olması, beton dökümü yapılan sahanın rüzgara açık olması, ( rüzgar hızı 0’dan 40 km/h’e yükselirse buharlaşma miktarı 9 kat, 0’dan 6 km/h’e yükselirse 4 kat artmaktadır.)Havanı sıcak olması ve betonun doğrudan güneş ışığına maruz kalması, ( Hava sıcaklığı 10 Cº’den 38 Cº’ye yükselirse buharlaşma miktarı 7 kat, 10 Cº’den 21 Cº’ye yükselirse buharlaşma hızı 2 kat artmaktadır. )Dökülen betonun hidratasyonu sonucu açığa çıkan sıcaklığı ile hava sıcaklığının çok farklı olması.ŞANTİYE NEDENLERİ1-Betonun boşluksuz, sıkı olarak üretilmesi,beton içindeki suyun terlemeyle yukarı çıkamaması.2 Beton karışımındaki ince tanelerin fazla olması,3 Özellikle dökme çimentolarda çimento sıcaklığının fazla olması,4 Betonda inceliği fazla olan çimentoların kullanılması,5 Betonun döküldüğü zemin veya kalıbın su emmesi yada su veya şerbet kaçırması,6 Yerleştirilen betonun olduğu gibi bırakılması yüzey ıslahı veya kürleme yapılmaması,7 Hatalı donatı kullanılması,ÇARELER,Çatlama olayı yüzeydeki buharlaşmanın hızlı olmasından kaynaklandığına göre yüzeydeki nem oranını yüksek tutmak gerekmektedir. ( Klasik betonda Amerikan Beton Enstitüsü 305’de öngörülen nem kaybı 0,5 kg/m²/saat’i geçtiği yerlerde plastik rötre çatlakları için önlem alınması önerilmektedir.) Bunu sağlamak için de:Döşeme ve zemin betonlarında, kalıp ve zemin beton dökümü öncesi sulanarak nemli tutulmalı, olanaklar elveriyorsa kalıp yağı v.b. gibi malzemeler kullanılarak kalıplar yağlanmalıdır.Beton vibratör ile yerleştirilmeli, hava sıcaklığı ve betonun sertleşmeye başlama hızına bağlı olarak 2. gerekiyorsa 3. kez tahta mala ile perdahlanarak yüzey ıslahı yapılmalı ve sulanarak beton yüzeyindeki buharlaşma engellenmelidir. Varsa kür malzemesi veya ıslatılmış çuval bezi ile beton yüzeyi kaplanmalıdır.Rüzgara açık inşaat alanlarında rüzgarın taze beton yüzeylerine direkt olarak temas etmesi önlenmeli güneş ışığına açık inşaat alanlarında kuru ve sıcak havalarda geniş yüzeyli betonlar tercihen gece dökülmeli ve yüzey ıslahı muhakkak yapılmalıdır. Soğuk havalarda ise betonu fazla ısıtmaktan kaçınılmalıdır. Betonarme yapılarda donatılar önemli bir gerekçe olmadan arttırılmamalıdır. Zira bir kesitte donatı miktarının artması, betonun çekme gerilmesinin artmasına neden olur. Diğer taraftan donatıların da olası olduğu kadar simetrik yerleştirilmesi lazımdır. Bu surette rötre gerilmelerinin üniform bir şekilde yayılması sağlanır ve bu gerilmelerin, bu suretle bazı noktalarında büyük bir değer almasının önüne geçilmiş olur.SONUÇBetonun sertleşmesinden sonra yapılan yüzey sulamaları rötre çatlaklarını önlemez. Yüzey sulamasının ne zaman ne kadar süre ile yapılacağı çok önemlidir. Rötre çatlamalarını önleyen yüzey sulamaları, beton işlenebilme özelliğini kaybetmeye başladığı anda yada ilk kılcal çatlamaların oluşmaya başladığı anda, yağmurlama denilen yöntem ile veya basınçsız doğal akışlı sulama ile yapılır ve beton sertleşinceye kadar da devam etmelidir. Genellikle zamanında yapılan ve beton sertleşinceye kadar devam eden yüzey sulamaları rötre çatlaklarının oluşmasını engellemede yeterli olabilmektedir.OTURMA ÇATLAKLAROturma çatlakları özellikle döşeme betonlarında kirişlerde üst yüzeye yakın demirlerin (boyuna demirler veya etriyeler) hemen üstünde oluşurlar. Taze beton kalıba yerleştirildikten sonra oturma yapar, yani hafif olan su üst yüze doğru ( su kusma ) ağır olan agrega taneleri dibe doğru hareket eder. Örneğin 40 cm. derinliğindeki kirişte 1 – 2 mm oturma olabilir, derinlik 39.8 – 39.9 cm’e inebilir. Kiriş içindeki demirler, özellikle üst yüze yakın olanlar, bu hareketi engeller, oturmasını yapamayan beton demir boyunca çatlar. Döşemeler ince olduğu için oturma azdır, pek çatlama görülmez. Kirişler daha derin olduğu için oturma çok olabilir ve demirlerin haritası beton yüzeyine çıkar.Beton suyu arttıkça oturma artar. Beton iyi yerleştirilmez, sıkılanmaz, vibrasyon uygulanmazsa oturma yine artar. Dolayısı ile çatlama da. Bu çatlakları önlemenin yolu normal kıvamda ( ~ 12 cm çökme ) beton kullanıp aşırı sulu betonlardan kaçınmak ve betona iyi vibrasyon uygulamaktır..Oturma çatlağı bazen kolonlarda da gözükür.(Resim…69….) Kolonların yüksek kıvamda dökülmesi ,kötü sıkıştırma ve erken kalıp sökme kolonlarda etriyelerin altında yatay olarak oturma çatlaklarına neden olurlar.Oturma çatlakları ,büzülme çatlaklarının tersidir.Büzülme çatlaklarında önlemek için betonun terlemesi olumlu bir özellikken ,oturma çatlaklarının oluşmaması için betonun terleme hızını düşürmek gerekir.Bunun için koyu kıvam da beton dökmek ve iyi sıkıştırma yapmak yeterli olur.

22 - DURABİLİTE ( KALICILIK )Yapı malzemelerinin ve yapıların işlemlerini uzun yıllar boyu bozulmadan yerine getirmelerine dayanıklılık, kalıcılık veya durabilite denir.Betonarme yapılar genellikle 100 yılın ötesinde servis verebilecek şekilde düşünülerek projelendirilirler.Gerçekten de beton teknolojisi kurallarına uygun şekilde tasarlanmış, üretilmiş, sıkıştırılmış, kür edilmiş, geçirimsiz beton çok dayanıklı bir malzemedir.Beton yalnızca taşıması gereken yükler veya aşırı yüklemenin etkisi ile bozulma çevrenin yapı üzerinde olumsuz etkileri vardır.Betonun çevre etkisi ile bozulma süreçlerini iki ana faktör belirtir. Su ve Nem.Su beton içine zararlı maddeleri taşır, ayrıca kimyasal reaksiyonların oluşumuna katkıda bulunur.Suyun Beton içine taşınımı beton içindeki boşluklara büyüklüklerine ve büyük yada küçük çatlakların yardımıyla girer.Bu nedenle boşluksuz ,geçirimsiz ve çatlaksız beton üretmek çok önemlidir.Beton ve betonarme elemanların zamanla bozulmalarına neden olan dış etkiler arasında Sülfat etkisiAlkali etkisiDonma – ÇözülmeAşınmaKarbonatlaşmaBazı asit ve tuz etkilerini sayabiliriz.a- SÜLFAT ETKİSİSülfat çimentonun bazı bileşenleri ile reaksiyona girerek betonun zamanla bozulmasına neden olur. Sülfat saldırısına uğramış betonun karakteristik görünümü, özellikle köşe ve kenarlardan başlayarak tüm kütleye yayılan beyaz lekeler, çatlaklar ve dökülmelerdir.Beton kolayca ufalanır ve yumuşar.Sülfat iyonları topraktan yada zemin suyundan beton içine girebilir.Çalılık dışında bitki ağaç yetiştirmeyen yüzeylerde beyaz lekeler, tuz birikintileri görülen çorak topraklarda sülfat etkisinden şüphe edilmelidir.ÖNLEMLERBeton üretiminde sülfata mukavim çimento kullanılmasıPuzalonik özellikte mineral katkı kullanılmasıKimyasal katkı kullanılmasıBetonun geçirimsizliliğinin sağlanmasıÇok zararlı etkilerde en az 360 kg/m² çimento kullanılmasıEn büyük su / çim oranı 0,45 olmasının sağlanmasıGerektiğine yapının bohçalanarak zeminden tamamen korunmasıb- ALKALİ ETKİSİBazı agregalar belirli ortamlarda aşırı genleşme gösteren reaksiyonlara yol açıp, betonun zamanla çatlamasına, bozulmasına neden olabilirler. Bu tür etkiler arasında en yaygın görüneni alkali agrega reaksiyonu adıyla bilinir. Bu tür reaksiyonlar İzmir’de bazı betonarme köprülerde rahatça görülebilirler. ( Çatlaklar bal peteğine benzer )ÖNLEMİNit ve Gediz nehirlerinin kumları gibi alkali reaksiyona neden olan agregalar kullanmamakNa 2OI ( sodyum oksit ) değeri % 0.6 dan düşük çimentolar kullanmak.Beton üretiminde ince taneli puzolonik mineral katkı kullanılmasıDüşük su/çim.oranı kullanılmasıGeçirimsiz beton elde etmek için diğer önlemlerin alınması.Ayrıca alkalilerin çimento ve agrega dışında karışım suyu, beton katkı maddeler, bu çözücü tuzlar zemin suyu, deniz suyu, beton kür suyu ve endüstriyel atık suları aracılığıyla beton bünyesine girebilirler.c- DONMA ÇÖZÜLMEBeton karıştırıldıktan sonra hemen don etkisine maruz kalırsa, su donarken hacmi yaklaşık % 9 artar ve buz beton içindeki boşluklara doğru hareketlenir. Bu oluşum sunucunda taze beton içindeki katı tanecikler yer değiştirirler. Yer değiştirme sonucunda ise agrega taneleri ile harç arasındaki bağlar kopar.Beton içindeki su çimento tanecikleri ile birleştiğinde bir ısı meydana gelir. Su daha soğuk bölgelere kayar ve donarak buz kütlelerinin büyümesine neden olur.Pratikte bir önlem alınmazsa – 12 Cº den düşük sıcaklıklarda betonun dayanım kazanmadığı kabul edilir.Hava sıcaklığı yükseltmeye başlayınca buzlar çözülür ve taze beton içersinde boşluklar ortaya çıkar.Agrega ile çimento harcı arasındaki yapışma olayı da, mukavemeti, istenilen mukavemetin altında çıkarır.. ÖNLEMLERSoğuk havada beton dökümü bölümünde anlatılmıştır.d- AŞINMABeton yüzeylerinin kuru sürtünme etkisi ile zamanla kütle kaybıdır. (Yaya trafiği, araçlar, su gibi )Genellikle basınç dayanımı yüksek olan betonlar aşınmaya karşı da dirençlidirler.Ancak sürtünme şartlarına göre C30, C40 gibi betonlar tercih edilmelidir.DİĞER ÖNLEMLERAşınmaya karşı dayanıklı agrega kullanmakVakumlu beton üretmek ( düşük, su / çim oranı )Sürtünmeyi azaltıcı katkı malzemeleri veya boya kullanmaBeton yüzeyinde ,yüzey sertleştirici malzemeler kullanmak.e- KARBONATLAŞMABetonun içindeki çeliğin paslanmaması büyük ölçüde betonun içinde bulunan ( Ca ( OH2 ) ) sönmüş kireç tarafından sağlanır. Fakat bu olumlu özellik zaman içinde karbonatlaşma adı verilen kimyasal bir işlem sonucu yok olabilir. Özellikle sönmüş kireç havada bulunan ( CO2 ) karbondioksit ile birleşerek kireçtaşına dönüşür. İşte bu birleşme betonun pH’ını düşürür ve donatının paslanmasına neden olur. Karbonatlaşma beton yüzeyinden iç bölgelere doğru hızı azalarak devam eder. Bu nedenle pas payı bölgelerinde yoğunlaşır. Ne yazık ki birkaç santimetre kalınlıkta olan pas payları donatının paslanmasına neden olur.Yapılan ölçümlerde basınç dayanım 30 Mpa ( C 30 ) altındaki betonlarda büyük olasılıkla 1.5 santimetrelik karbonatlaşma miktarına birkaç yılda ulaşacağını ortaya koymaktadır.Bu durum 2 – 3 cm lik pas payı tabakalarının ne kadar yetersiz kaldığını göstermektedir.Karbonatlaşma derinlikleri:28 günlük basınç dayanımı( Mpa ) Karbonatlaşma derinliği( cm )20 4.540 1.760 0.580 0.2C20 sınıfı bir beton elemanlarda 30 yılda 4.5 cm karbonatlaşma derinliği oluşur.Deprem bölgelerinde kullanılması zorunlu olan en düşük beton sınıfı ( C 20 ‘nin bu konuda yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.)ÖNLEMLERDüşük S / Ç oranıEn az 300 kg/m³ çimentoBetonun kürüYeterli pas payıEn düşük dayanım sınıfı olarak C30 kullanmak Nemli ortamlardan korunmaGeçirimsiz betonf- BAZI ASİT VE TUZ ETKİLERİİçerdiği yüksek sülfat iyonu konsantrasyonu ile deniz suyu, beton üzerinde sülfat etkisi yapar.Ayrıca deniz suyu geçirimli bir betonda çimento bileşenlerini karbonik asit etkisiyle çözer.ÖrneğinABD’de deniz ortamındaki beton kazıkları karbonit asit etkisiyle, 55 cm olan çapları 30 cm’ye düşmüştür.Deneyimler, deniz suyu ile temas halindeki veya buz çözücü tuzlara maruz betonarme yapılarda, kaliteli bir betondan 5 – 7 cm kalınlığında pas payı kullanılması halinde bile klorürlerin donatıya ulaşmalarının sadece zaman meselesi olduğunu göstermektedir.BETONLA TEMAS ETTİĞİNDE ZARARLI ETKİLERE YOL AÇAN ASİTLERASİT ENDÜSTRİ KOLUHidroklorik asit KimyaNitrik asit GübreAsetik asit Fermantasyon işlemiFormik asit Gıda ve boyaLaktik asit SütTannik asit Deri Fosforik asit GübreTartarik asit Şarapçılık Ayrıca tuz,yağ,turşu,gibi beton için zararlı asitler içeren endüstri kollarında yapılacak beton işlerinde mutlaka gerekli önlemleri almak gerekmektedir. EK ÖNLEMYapı koruyucu bir tabaka ile kaplanmalıdır.Düşük su/çim oranlı betonlar kullanılmalıdır.Uygun çimento seçimi yapılmalıdır.Beton üretiminde puzolonik özelliği olan mineral katkılar kullanılmalıdırKimyasal katkılar kullanılmalıdır.

BETONLA İLGİLİ TEKNİK TERİMLER AĞIR BETON : Barit, magnetik, limonit, ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan betondur.ADERANS : Yapışma, bağlanmaABSORBSİYON : Emme, absorbe etmeAGREGA : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı- Tabi, suni veya her iki cins mineral malzemenin genellikle 100 mm’ ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmış ve/veya kırılmamış tanelerinin bir yığınıdır.ALKALİ : Alkali metallerin tuzlarıdır. ( Beton veya harç bileşimlerinde bulunan sodyum ve potasyum kimyevi analizlerde genellikle Na2O ve K2O olarak belirlenir.)ALKALİ AGREGA REAKSİYONU: Portlant çimentosundan veya diğer kaynaklardan veya bazı agrega bileşimlerinden gelen alkalilerle ( sodyum ve potasyum) beton veya harç arasındaki kimyevi reaksiyondur.AŞIRI VİBRASYON : Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanmasıdır.BETON : Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesiBRÜTBETON : Çıplak, düzgün yüzeyli betonBAYPAS : Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataşın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzemeBİMS : Birbirine bağıntısız, boşluklu, sünger görünümlü, silikat esaslı, birim ağırlığı genellikle 1 t/m3’ ten küçük, sertliği mohs skalasına göre 6 civarında camsı doku gösteren volkanik bir maddedir. ( Pomza taşı, sünger taşı gibi)BİMSBETON : Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif betondur.BİRİM AĞIRLIK : Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değerdir.BUHAR KÜRÜ : Buhardan yararlanarak sıcaklık ve nemi yüksek bir ortamın sağlanmasıyla, betona erken mukavemet kazandırmayı öngören bir beton kürü metodudur. BÜZÜLME : Deney numunesinin herhangi bir doğrultudaki boyutunda, hızlandırılmış belirli kuruma şartları altında, ağırlıkça doygun halden dengeli ağırlık ve dengeli boyut durumuna geçişinde kuruma nedeniyle meydana gelen değişimdir.BÜZÜLME ORANI (RÖTRE): Deney numunesinin kuruma sonucu oluşan boy kısalmasının başlangıç boyuna oranıdır.ÇAKIL : Kırılmamış tanelerden meydana gelen iri agregadır.ÇALIŞMA DERZİ : Farklı zamanlarda yerleştirilmesi gereken beton kısımlar arasında sürekliliği sağlayabilecek tarzda düzenlenmiş derzdir.ÇİÇEKLENME : Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekelerDANSİTE : YoğunlukDOZ : Bir karışıma girmesi gereken miktarDOZAJ : Ayarlama, düzenleme DURABİLİTE : Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım ELASTİK SINIR : Malzemedeki deformasyonun, yük kaldırıldığında tamamen geri dönmemeye başladığı andaki gerilme sınırıdır.ELASTİSE MODÜLÜ : Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değerdir.EPOXY BETONU : Epoxy bağlayıcı, ince ve iri agregadan oluşan betondur.EPOXY HARCI : Epoxy bağlayıcı ve ince agregadan oluşan harçtır.FİLLER : 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşunu, mineral tozFİNİŞER : Serme ve sıkıştırma makinasıFORE KAZIK : Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazıkGAZ BETON : İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde ( kireç veya çimento ) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif betondur.GRONÜLOMETRİ : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçümGROBETON : Kaba beton, düşük dozlu demirsiz betonHAFİF AGREGA : Birim ağırlığı 1200 kg/m3’ ü aşmayan agregadır.HARÇ : Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesidir.HAVA MİKTARI : Betondaki kapalı agrega boşlukları haricinde mevcut hava hacminin beton hacmine oranının yüzde olarak ifadesidir.HİDRATASYON : Su ile çimento arasındaki kimyevi reaksiyondur.İNCELİK MODÜLÜ : Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi sağlayan ampirik bir sayısal değerdirİncelik modülü = Elek üzerinde kalan agreganın yığışımlı yüzdesi / 100KAROT : Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnekKAPİLER BOŞLUK : İç yüzeylerinde toplanan suyun beton içerisinde moleküler çekim ile hareketine imkan tanıyacak büyüklükteki mikroskobik kanallardır.KAVİTASYON : Su yapılarında rastlanan oyulma olayı (Negatif Basınçtan dolayı)KAYAR KALIP : Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıpKILCAK ÇATLAK : Beton yüzeyinde gelişigüzel meydana gelmiş çok ince çatlaklardır.KIVAM (TAZE BETONDA): Karışım suyu nedeniyle taze betonun kazandığı akıcılığın ölçüsüdür.KİL : Genellikle alüminyum hidrosilikat, nadiren magnezyum hidrosilikat mineralinden oluşan ve tane büyüklüğü 2 mikrondan küçük tanelerden meydana gelen, plastik özelliklere sahip, tabii mineral malzemesidir.KİL YÜZDESİ : Karışık bir malzemenin kil kısmının kurutularak tartılmış kütlesinin toplam kütleye yüzde olarak oranıdır.KLİNKER : Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürünKOLLOİD : Büyüklükleri 10-5 cm ile 10-7 cm arasında değişen tanelerin oluşturduğu malzemedir.KOLLOİDAL BETON : Agregası koloidal enjeksiyon ile bağlanmış betondur.KOLLOİDAL TANE : Beton veya harç gibi sürekli bir ortam içerisine dağılmış, genellikle 200 mikrondan küçük, elektrik yüklü tanelerdir.KOMPAKT : Sıkı, katı, yoğunKOMPOZİT NUMUNE : İki veya daha fazla numunenin karıştırılmasıyla elde edilen numunedir.KUM PÜSKÜRTME : Beton ve benzeri yüzeylerin bir hortum başlığından basınçlı havayla kum püskürtülmesi yoluyla aşındırılması veya betonun kesilmesidir.KÜBİK AGREGA : Üç boyutu(eni, boyu, ve kalınlığı) birbirine yaklaşık eşit olan agregadır.KÜR : Çimentonun yeterli hidratasyonunu sağlamak, betonda tam ve uygun sertleşme elde edebilmek için, yerleştirme işleminden hemen sonra başlanarak taze betonun yeterli süre belirli sıcaklık ve nem altında tutulmasıdır.LİFLİ BETON : Dağılmış gelişigüzel yönlenmiş lif ihtiva eden betondur.LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ : Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biriMICIR : 4-32 mm dane çaplı kırmataşMOLOZ : Yapım yıkım artığıÖNDÖKÜMLÜ BETON(PREKAST): Daha önce dökülüp sonra yerine konan bir yapı bileşenini oluşturan betondur.ÖNGERİLMELİ BETON : Elemana gelecek yüklerin etkilerinin çeliğin beton içinde gerilmesi ile istenen şekilde dengelendiği betondur.PERMEABİLİTE : GeçirgenlikPLASTİK ÇATLAK : Henüz yerleştirilmiş plastik haldeki taze betonun yüzeyinde meydana gelen çatlaktır.PLASTİSİTE : Yeni karıştırılmış betonun veya harcın deformasyona karşı direncini ve kalıplanabilme şartlarını belirleyen özelliğidir.POISSON ORANI : Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranıPOROZİTE : 1- Gözeneklilik2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranıPORTLANT ÇİMENTOSU 32.5: Portlant çimentosu klinkeri ve alçı taşının birlikte, puzolanik madde katılmadan öğütülmesi sonucu elde edilen, 28 günlük basınç mukavemeti en az 325 kg/cm2 (32.5N/mm2) olan portlant çimentosudur.PREFABRİKASYON : Önyapım, ön üretimPREKAST : Önceden dökülmüş PRİZ : Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresiPRİZ BAŞLAMA SÜRESİ : Beton karılırken suyun çimentoya temas ettiği andan itibaren betondan elenerek ayrılmış olan harcın, çapı 6,175 mm olan bir sondanın daldırılmasına karşı 5kg/cm2 (0,5 N/mm2)’ lik bir mukavemet kazanmasına kadar geçen süredir.PRİZ BİTME SÜRESİ : Beton karılırken suyun çimentoya temas ettiği andan itibaren betondan elenerek ayrılmış olan harcın, çapı 6,175 mm olan bir sondanın daldırılmasına karşı 35kg/cm2 (3,5 N/mm2)’ lik bir mukavemet kazanmasına kadar geçen süredir.PUZZOLAN : Kendisinin bağlayıcı karakteri çok az olan veya hiç olmayan ancak ince olarak öğütülmüş halde veya ortamda nem bulunması halinde kalsiyum hidroksitle normal sıcaklıklarda reaksiyona girerek bağlayıcı nitelikleri olan bileşikleri meydana getirme yeteneğine sahip silisli veya silisli ve alüminli bir malzemedir. PÜSKÜRTME BETON : Basınçlı hava kullanımı yoluyla işlem uygun olarak hazırlanmış yüzeyler üzerine püskürtülen ve püskürtme basıncıyla istenilen yüzeyler üzerine yapışan beton veya harçtır.SATIH VİBRATÖRÜ : Betonu sıkıştırmak için üst yüzeye uygulanan vibratördür.SLAMP : Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturmasıSOĞUK DERZ : Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizliktir.STANDART SAPMA : Ortalama değerden sapmaların mertebesini gösteren istatistiki bir değerdir.TAŞ UNU : 0,25 mm göz açıklıklı kare gözlü elekten geçen ince malzemedir.TAZE BETON : Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliği bir değişme olmadan koruyabildiği süre içindeki halidir.TEKRAR SIKIŞTIRMA : Yerleştirme ve ilk sıkıştırmadan sonra veya priz başlangıcından önce betona bir veya daha fazla vibrasyon uygulanmasıdır.TRAS : Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüfTREMİ : Betonun su altında yerleştirilmesini sağlayan dökme hunisidir.TUVENAN : Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesiVAKUMLU BETON : Vakum yöntemiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan betonVİBRASYON : TitreşimVİBRATÖR : Taze betonun içindeki boşlukları ve hapsolmuş havayı azaltarak betonu sıkıştırmakta kullanılan titreşimli alettir.VİZKOZİTE : Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

Read more...

Ayancuk.Com - Guncel Haberler

Ayancuk.Com

Ayancuk.Com

  © Blogger templates Psi by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP