10 Ekim 2010 Pazar

Kapici Dairesi Bekci ve Kaloriferci Odalari Yonetmeligi

Kapıcı Dairesi Yapılacak Binalar:
Bir parselde 30 dan fazla daire bulunması durumunda kapıcı dairesi yapılması zorunludur.
31 ile 70 arası daire sayısı için 1 kapıcı dairesi,
71 ile 140 arası daire sayısı için 2 kapıcı dairesi,
ilave her 70 daire için de ek bir kapıcı dairesi yapılması zorunludur.
Ancak, bir parsel içinde villa tipinde tek bagımsız bölüm olarak tertiplenmek sartıyla 1 den
fazla konut binası bulunanlarında kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.
Bekçi Odası Ayrılacak Binalar:
işyeri ve büro olarak kullanılacak kaloriferli veya kalorifersiz binaların brüt insaat sahası
2000 m2 den fazla olanlarında bekçi odası yapılması mecburidir.
Kaloriferci Odası Ayrılacak Binalar:

Kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti bulunmayan konut binaları dahil, merkezi ısıtma sistemi
bulunan kaloriferli binalardır.
Kapıcı Dairelerinin, Bekçi ve Kaloriferci Odalarının Ölçü ve Nitelikleri:
A. Kapıcı daireleri, bekçi ve kaloriferci odaları doğrudan ışık ve hava alabilecek sekilde
düzenlenecek, taban döşeme seviyeleri kısmen tabii zemin kotu altında kalması durumunda
iskân edilen konut sartlarını saglayacaktır.
B. Kapıcı daireleri konutlarda bulunması gerekli zorunlu piyesleri ve en az ölçülerini
saglamak zorundadır.
C. Bina içinde tertiplenen bekçi ve kaloriferci odasının dar kenarı en az 2.40 m alanı en az
8.00 m2 olacaktır. Ayrıca 2.50 m2 büyüklügünde helâ ve duş yeri bulunacaktır. Bekçi odası
bina dısında yapıldıgı takdirde taban alanına dâhil edilecektir.
Kapıcı veya Kaloriferci Dairesi yapılması zorunlu olmadıgı halde, bu dairelerin
yapılması istenen binalarda, KAKS emsali varsa bu alanlar KAKS emsaline dâhil edilecektir.
Kapıcı dairesi; binaların bodrum katlarında tertiplenemedigi durumlarda diger katlarda da
tertiplenebilir. Diger katlarda tertiplenmesi halinde emsale dâhil edilecektir.
Kapıcı dairelerinin esas bina dısında müstemilat binası olarak düzenlenmeleri durumunda, bu
yönetmeligin müstemilat binaları hakkındaki ölçü ve sartlarına uyulması, brüt insaat alanı 40
m2 yi geçmemesi ve yukarıda ölçüleri verilen piyeslerden olusması saglanacaktır. Ayrıca
binanın taban alanına dâhil edilecektir.

Read more...

Fotoselli Musluk Fiyatlari

Ülkemizde musluk denildiğinde genelikle öne çıkan markalar eca ve vitra‘dır.

Armatürler teknolojik armatür örnek olarak fotoselli, yeni nesil armatürler, banyo armatürleri ve mutfak armatürleri olarak değişik tasarımlarda üretilmektedir.

Fotoselli musluklar pilli fotoselli musluk ve elektrikli fotoselli musluk olmak üzere iki çeşittir.

Sizlere eca, vitra, rocakale ve değişik markaların musluk resimleri sunuyoruz:


Fotoselli musluk resimleri

Musluk Resimleri

Read more...

İzocam Duz Foamboard Fiyatlari

İzocam Düz Foamboard


İzocam Düz Foamboard Adet Fiyatı 3.49 TL KDV dahil degildir.

İzocam Düz Foamboard Özellikleri

• Ürün tek tek (adet) satılmaktadır.
• Plaka ölçüleri 60x125 cm.
• İzocam Foamboard, polistren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile sert levhalar şeklinde üretilen, ısı yalıtım değeri yüksek, suyu ve nemi bünyesine geçirmeyen, % 100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip, basma mukavemeti çok yüksek bir yalıtım malzemesidir
• Isı köprülerini ortadan kaldıracak şekilde kenarları lamba profillidir, çürümez, dağılmaz
• Her çeşit kesici aletle kolayca kesilir, ufalanmaz, fire vermez, hafiftir ve taşıma, işleme ve uygulaması kolaydır

20 mm

İzocam Pürüzlü Foamboard

İzocam Pürüzlü Foamboard Adet Fiyatı 3.79 TL KDV dahil değildir.

• Ürün tek tek (adet) satılmaktadır
• Plaka ölçüleri 60x125 cm.
• İzocam Foamboard, polistren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile sert levhalar şeklinde üretilen, ısı yalıtım değeri yüksek, suyu ve nemi bünyesine geçirmeyen, % 100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip, basma mukavemeti çok yüksek bir yalıtım malzemesidir
• Isı köprülerini ortadan kaldıracak şekilde kenarları lamba profillidir, çürümez, dağılmaz
• Her çeşit kesici aletle kolayca kesilir, ufalanmaz, fire vermez, hafiftir ve taşıma, işleme ve uygulaması kolaydır

20 mm


Kaynak:Koçtaş
Ürünler Bilgilendirilmek Amaçlıdır.

Read more...

Kartonpiyer Fiyatlari

P8 Kartonpiyer

P8 Kartonpiyer Adet Fiyatı 4.90 KDV dahil değil

P8 Kartonpiyer Özellikleri

• 2 metre uzunluk
• Polystren malzeme

75x75 mm

110 Kartonpiyer
110 Kartonpiyer Adet Fiyatı 5.90 KDV dahil değil
110 Kartonpiyer Özellikleri


Polystrene kartonpiyer. Plaka boyu 2 metredir.

110

Read more...

Knauf İzogips Siva Alcisi Fiyatlari

Knauf İzogips Sıva Alçısı

Knauf İzogips Sıva Alçısı Adet Fiayatı 2.40 KDV dahil Değildir.

Knauf İzogips Sıva Alçısı Özellikleri
3 kg. Tuğla, briket, gazbeton ve benzeri yüzeylerde el ile uygulanabilen, donma ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış bir hazır sıva alçısıdır. Tüketim miktarı: 1.5 cm kalınlıkta 15 kg/m2.

Kaynak: Koçtaş
Bu ürün bilgilendirilmek amaçlıdır.

Read more...

Merdiven Hesabi

Elle hazırlanmış bir merdiven hesabı aşağıdaki ekte bulunmaktadır.MERDİVEN HESABI
YüK HESABI
DONATI HESABI
ARA SAHANLIK KİRİŞİ DONATI HESABI
KAYMA DONATISI HESABI

dosyalar/644_Merdiven_Hesabi.doc

Read more...

Isci Sagligi ve Is Guveniligi

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur.

Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.

"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin süreklilik arzetmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre: “Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” Bu tanımlama, kişilerin sağlık durumlarındaki farklılıkları ortaya koyduğu gibi, sağlıklı davranışlarla varılmak istenen amacı da belirtmektedir.

Sağlıklı hal, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi ile yükselir veya bozulur. Bu çeşit faktörlerin iyice bilinmesi ile sağlıkla ilgili bir sorunu anlamak, çözümünü bulmak mümkün olur. Bu yaklaşıma göre hastalıklar tek bir nedene bağlanamaz. Başka bir deyişle sağlık ve dolayısıyla hastalıkla ilişkili nedenler çok çeşitlidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en çok kabul gören tanımına göre; “İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir.”

Diğer bir tanım ise: “İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.”

İş güvenliği hukuki açıdan, “İşin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.” şeklinde tanımlanmıştır.

Tanımlara göre işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı, işçinin sağlık ve emniyetinin işyeri sınırları ve iş dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunmasını kapsamaktadır. Ancak özellikle yaşama çevresinde de işçinin korunmasının gerekli olduğu fikrinin ileri sürülmesiyle birlikte bu tanımlamaların yeterli olmadıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece içeriği daha geniş olan bir tanımlama ile karşı karşıya kalınmaktadır. Geniş anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı işyeri ile sınırlı sağlık ve emniyet tedbirlerinin yeterli koruma sağlayamayacağını kabul eden ve işçinin sağlığını ve güvenliğini etkileyen ve ilgilendiren ve işyeri dışından kaynaklanan riskleri de kapsamına dahil eden bir kavramdır.Bu bağlamda her türlü işte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının düzenlenmesi, çalışanların fiziksel, bedensel ve ruhsal niteliklerine uygun işlere yerleştirilmeleri, işin insana, insanın da işe uyumunun sağlanması işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları arasındadır.

İşçi sağlığı sağlıklı bir yaşam çevresi için gereken sağlık kurallarını içerirken; iş güvenliği, daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli teknik kuralları ele alır

Read more...

Kamu Muhendis Maaslari

Kamu Mühendis Maaşları
Sağlık Bakanlığı - 1400 TL (donersız)

Tülomsas - 1650 TL

Tuvasas - 1800 TL

Makina Kimya - 1800 TL

Read more...

Yapi Denetimde Muhendis Maaslari

İnşaat Uygulama Denetçileri:1000 ile 1400 TL bazı illerde ücret
800 TL'ye kadar düşebilmektedir.Denetçinin şirket müdürü ve idareci olması durumunda ücreti nadiren 2000 TL 'ye kadar çıkabilmektedir.Bir Uygulama Denetçisinin 120.000 m2'ye kadar (minhalar ile yani işin biten kısmının düşümü ile 240.000 m2'ye kadar çıkabilir) imza attığı ve binanın taşıyıcı sisteminden en az 15 yıl sorumlu olduğu düşünülürse bu ücret alınanan risk ve sorumluluğun ne kadar karşılığı olabilir ki? Uygulama Denetçisi olmak için 12 yıl süre ile İnşaat mühendisi olarak çalıştığını kanıtlamak gerekmektedir.O iş yerinden alacağın belge yanında SSK, Bağ-Kur,Emek. San. dökümleri de gerekmektedir.

Kontrol Elemanı İnşaat mühendisi:1000 ile 1300 TL yeni mezunlar ise maalesef 800 TL ve civarına çalışmaktadırlar.30.000 m2 ye (Minhalarla bu 60.000 m2 'ye kadar çıkabilmektedir) imza atıp binanın taşıyıcı sisteminden 15 yıl ve taşıyıcı olmayan (duvar.sıva vs.) 2 yıl sorumluluk almaktadırlar.
İnşaat Mühendisleri Odasının 1300 TL taban ücreti belirlemiş olmasına rağmen bunun pratikte bir etkisi olmamaktadır

İnşaat Proje ve Uygulama Denetçileri:5 Şubat 2008 'deki yönetmelik değişikliğinden sonra Proje Denetçilerine Uygulama Denetçisi olma yolu da açılmıştır.Toplamda 360.000 m2'ye kadar imza atabilirler.Bunun 120.000 m2'si Uygulama Denetçisi kalanı Proje Denetçisi olur.En az 12 yıl Proje çiziminde çalışmış ve bunu kanıtlaya bilenler olur.Ücretleri 1500-2000 TL arası idi.Ayrıca Uygulama Denetçisi olarak imza atmaları halinde maalesef pek çok Yapı Denetim kuruluşunda ilave bir ücret almamaktadırlar.Proje Denetçileri proje müellifi inşaat müh. ile birlikte projeden sorumludurlar.İlave
olarak Uygulama Denetçisi olurlarsa uygulamadan da(15 yıl) sorumludurlar.

Uygulama ve Proje Denetçisi Elektrik Mühendisleri:12 yıl çalışmış olma koşulu gerekir.Aldıkları ücret 1500 TL ve üstüdür.Pek azı 1500 TL'nin altında çalışır.İşleri part-time çalışmaya uygundur.Binanın taşıyıcı sisteminden sorumlu değildirler.Sorumlulukları elektrik aksamı ile ilgilidir ve 2(iki yıl) dır.Bir binanın iş bitimi aldıktan sonra pek çok yerde satılıp,kiralanıp insanların tam olarak yerleşmesi( bütün dairelere klima,buz dolabı,tv,fırın,elektrikli soba ve saire) en az 2-3 yıl sürdüğünü göz önünde bulundurursak bu 2 yıllık sorumluluğa karşın aldıkları ücret İnşaat Denetçilerine nazaran çok fazladır zaten yapıdenetimin kaymağını bunlar yer. Elektrik U.ve P. Denetçileride 120.000 m2'ye imza atmaktadırlar.

Kontrol Elemanı Elektrik Müh.:120.000 m2'ye imza atarlar 800-1000 TL ücret alırlar.

Uygulama ve Proje Denetçisi Makina Mühendisi:Uygulama ve Projeden sorumludurlar.Eger projede eksiklik ve yanlışlar varsa Makina Müh. proje müellifini uyarıp eksik ve yanlışları düzelttirmek durumundadırlar.Aksi halde sorumludurlar.Su ve atıksu tesisatından 2 yıl süre ile sorumludurlar.120.000 m2'ye imza atarlar.800-1000 TL civarında ücret alırlar.

Kontrol Elemanı Makina Mühendisi:60.000 m2'ye imza atarlar 800-1000 TL civarı ücret alırlar.

Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar:360.000 m2'ye imza atarlar 1000-1500 TL alırlar.

5 Şubat 2008'deki yönetmelik değişikliğinden sonra Mimarlar da Kontrol Elemanı olarak çalışabilmektedirler.Durumları Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisleri ile aynıdır.

En az 4 yıllık zorlu bir eğitimden sonra yıllarca süren bir meslek hayatı ve edinilen tecrübelere rağmen Yapı Denetim sistemininde alınan ücretler komik düzeydedir.Bugün en düşük inşaat işçisisinin yövmiyesi bile 50 TL dir.İnşaat sektöründe mühendisler en düşük ücreti almaktadırlar.Buna karşılık sorumlulukları kat be kat fazladır.Sorumluluk vardır,risk vardır fakat bunun karşılığı yoktur.Durum hiç de iyi değildir.İMO İstanbul Basın Duyurusu için tıklayınız(yapı denetim hakkında) >>>

http://www.insaathaberleri.net/yazar/5725-fuat-aksoy-imo-istanbul-basin-duyurusu.html

Read more...

Harita Muhendisi Maaslari

Arkadaşlar Merhaba Harita Mühendisi Olarak 2.000 TL Maaş almak mümkün....!
Tüm sorularınızı sorun maaşı nedir nasıl en garanti meslek falan gibi hepsini cevaplamaya hazırım....

Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Nedir ??..AÇIKLAMA+İSTEDİĞİNİZ SORUYU SORUN ANINDA CEVAP..

Maaş olayına gelince en az 1.800 Ytl kazanacaksın..Ayrıca tüm bunun yanı sıra ek işler ile her iş başında mesela her atıığın imza başına 100 Ytl kazanacaksın...
DİREK GARANTİ İŞ BULMA DİYORSAN %99.9 İŞ BULMA İMKANI.. 9 BİN TANE HARİTA MÜHENDİSİ VAR VE YAPILAN ARAŞTIRMALAR GÖSTERİYORKİ 2025 YILINA KADAR HARİTA MÜHENDİSLİĞİNİDE İŞ BULMA SIKINTISI YOK !!!

Servet Çetin - servet67@hotmail.com

Read more...

Ozel Sektor Maaslari

İnşaat Mühendisi Maaş Bilgisi

Çalıştığınız Birimden Aldığınız Ücreti Paylaşmak İçin, Yorum Kısmına Bilgileri Yazmanız Yeterlidir. Burada yapacağınız bilgi paylaşımı, çalışan ve çalışacak olan mühendis arkadaşların piyasadan haberi olması bakımından önem arz etmektedir. Paylaşımınız İçin Şimdiden Teşekkür Ederiz.

Belediyelerde 657 ye tabi mühendisler encümenin kararıyla belirlenen maaşı alır. Bu yüzden ücret aralıkları belediyelerce değişkenlik göstermektedir. Taban ve tavan uygulaması yapılır. Bu günümüz şartlarında 1600-2400TL

Askeriye'de Teknik Hizmetler (TH.) Biriminde sivil memur inşaat mühendisi 2150TL, evli ve çocuklu personel 2350 TL

Gayrimenkul Eksperi (SPK lisanslı) 3.000TL
Gayrimenkul Eks. Yardımcıları 1.000-1500TL

Devlet Memuru 4B'ye tabi (1/4 ) 2.170TL Brüt 1950TL Net

(DSİ, İl Özel İdare, Karayolları, Bayındırlık İl Müdürlükleri, İller Bankası vb. devlet kurumlarında mühendis maaşı, hepsinde aynıdır denilemez, ufak değişiklikler gösterir. Doğu tazminatı, medeni durum, çocuk sayısı, arazi ücreti, kıdem derecesi gibi etkenlerle brüt ücret 2500TL yi geçebilir.)
Yapı Denetim kanunu uygulanan illerde Şantiye Şefi; Bazı mühendis arkadaşlar İnşaat başına tek sefer için 250TL'ye imza atıp piyasayı maalesef ayaklar altına düşürdüler. Sözleşmelerinde kabul edilen net ücret 1350TL/Ay brüt ücret 1650TL/Ay

Taahhüt Firmalarında (Tecrübe ve işin proje büyüklüğüne göre) Saha Mühendisi 1.250-3.500TL, Kesin Hesap 1.750-4.500TL, Şantiye Şefi 2.000-5.500TL, Proje Müdürü 4.000-10.000TL

Yapı Denetim Firmalarında;
Kontrol elemanı inşaat mühendisi 800-1900TL
Kontrol elemanı elektrik mühendisi 1250-1500TL
Kontrol elemanı makina mühendisi 900-1450TL
Proje Denetçisi inşaat mühendisi 1000-1500TL
Yapı Denetçisi inşaat mühendisi 700-1500TL
Yapı Denetçisi elektrik mühendisi 1500TL (Sayıları az olduğu için birlik yapıp tek fiyatla çalışıyorlar 7 yıldır)
Yapı Denetçisi makina mühendisi 800-1400TL
Denetçi Mimar 1000-1500TL
Sekreter: Askari ücret
Evrak Takip: 550-1000TL
Ruhsat: 700-1000TL
Hakediş Evrakları Elemanı: 800TL

Gerçek Örnekler:

1. Antalya Hafif Raylı Sistem Projesi (2008 yılı)
Alt Yapı Taahhüt Firması;
Taşeron Firma: Saha Mühendisi 1.250 ve 1.750TL, Şantiye Şefi 2.500TL
Ana Firma: Formen 1.000TL, İnşaat Teknikeri 1.500TL, Saha Mühendisi 3.000TL, Şantiye Şefi 5.000, Proje Müdürü 7.000TL
Müşavir Firma: Saha Mühendisi 3.500TL

2. Antalya Belek Adam&Eva Oteli projesi saha mühendisleri 2.250TL, çizim teknik personeli 1.750TL, Kesin Hesap 3.500TL, Şantiye Şefi 5.000TL, Proje Müdürü 7.000TL (2006 yılı)

..................................................................

Gazete İlanlarının Anlamları:
Yeni mezun, genç, dinamik, yetiştirilmek üzere; Maaş kesinlikle çok düşüktür. Mühendisliğe yakışmayacak ücret verilip, her iş yaptırılacaktır. İş tecrübesi kazanma adına dişinizi sıkarsanız, verdiğimiz üç kuruş para, evrak getir götür, mühendislik bürolarından proje taşıma ve bazı ayak işlerini öğrenir, kullanıldığınızı anladığınızda da hemen yerinize gözleri açılmamış yeni bir eleman alırız.

30 yaşını aşmamış mühendis: SGK priminde, 30 yaş altı çalışanlar için prim indirim hakkını kullanmak istiyorum, bu kadar ince düşünen bir firmayız, çok çalıştırıp az maaş veririz, 30 yaşını geçtiğin an bizim için bitmişsin demektir.

Yeni aldığımız ihaleye uygun en az 5 yıl deneyimli 2 adet inş müh, 1 adet elektrik müh. 1 adet makina müh.:

Aslında mühendisle çalışmak istemiyorum ama yapı teknik şartnamesinde en az 2 adet 5 yıl deneyimli mühendis çalıştırmak zorundasın dediği için mühendis alıp değer kıymet bilmeden çalıştıracağım. Alt yapı firmasıysam eğer, formenler ve operatörleri mühendisten üstün tutarım, ilkokul mezunu cahil patronum ve sahada beni senden daha çok dinlerler, çünkü maaşları ben veriyorum. Bunu bilerek gel, iş bitiminde de valizini topla git.

Mimar, mühendis satış elemanı; Onca yıl okudunuz, benim firmam satış yapamıyor, lise mezunu alsam beni oda kurtarmaz, piyasada da boşta epey mühendis-mimar var, gelin beni kurtarın, ancak çok kazanmadığım için ücretide çok beklemeyin, ben satamıyorum malımı, buyrun siz satın..

En az 10 yıl deneyimli mühendis Biz işi bir şekilde aldık, ama ne işin nasıl yapılacağını biliyoruz, ne de bunu başkasına öğretmek için zamanımız var. Mühendisim, tecrübeliyim, biliyorum, yaparım diyorsan gel, işi bütün sıkıntılarıyla sorun çıkarmadan yap ve iş bitincede çek git.

..................................................................


..................................................................

İnşaat Mühendisi Güncel İş İlanları İçin:
http://www.insaathaberleri.net/haber/156--insaat-muhendisi-is-ilanlari.html

..................................................................

Editörden Uyarıcı Not:

TOKİ Taşeron Firmaları hakkında;

Büyük kırımlarla ve düşük maliyetlerle işin yapılması istenmesi sonucu, TOKİ taşeron firmalarında çalışan arkadaşlarımızın %90'ı, 1 yıla yakın maaşı içeride kalmakta, hatta alamayıp hukuki süreci başlatmış durumdadırlar. Bu zaman içinde de geçen sürede hep mağdur olmuşlardır. Bu yüzden bu hususun dikkate alınıp, firma seçerken özen göstermeniz önemle rica olunur.

Read more...

Balkon ve Teras Dekorasyonu

Evlerin balkonları ve terasları olması büyük bir şans. Kullanım ve estetik açısından tasarlanan balkon ve teraslar daha fazla hareket alanı ve ferahlık sağlıyor. Her türlü ev modelinde kullanılabilir. Yazlık, kışlık ya da modern daireler için ideal seçimler. Büyük balkonlar, yaz aylarında havadar bir mekân, kış aylarında ise kış bahçesi olarak kullanılabilir.

Sürgülü kapılar ya da akordiyon gibi katlanabilir camlarla mevsime göre mekân değişebiliyor. Birçok avantajıyla rahatlık sağlayan balkon ve teras dekorasyonlarıyla yaşam standart’ını yükseltmek mümkün. Manzaraya bakan büyük camlar kullanmak doğal bir tabloyu seyretmekten farksız. Bu camların ışığı kullanabilen ve mekâna yansıtan özellikleri insanı hayran bırakıyor. Dekorasyonda fikrin sonu yok. Çatı penceresi fikirleriyle de ışığı kullanabilirisiniz. Yağmuru ve yıldızları yattığınız yerden izleme keyfini yakalayabilirsiniz.

Eğer bir teras yaratma imkânınız varsa, bu terası hayal etmekten kendinizi alıkoymayın. Gözünüz evi görmeyip artık terasta yaşamaya başlayabilirsiniz. Teraslar balkonlardan farklı bir alan ister. Mekânın uygun olmasıyla alakası olan teraslar, duruma göre şekillenir. Şehir içinde bahçe şansı olmayan insanlar teras ya da büyük balkonların ışığından ve keyfinden yararlanabilir.

Modern tarzda stüdyo daireler için teras manzarası şehir görünümü olurken, doğa ya da deniz manzarası olan evlerin terasları ya da balkonları daha geniş olur. Genellikle yalı ve villa tipi evlerde kullanılan teras ve büyük balkonlar, hem lüks hem de çok iç açısı yaşam alanları kazandırıyor.

Cam balkon ve cam teras yapılan malzemeler, kar, kış, yağmur, fırtına demeden sizi bütün kötü hava şartlarına karşı koruyacak kadar güvenli ve dayanıklıdır, eskimez. Montajda zorluk yoktur. Taşıması kolaydır.

Teras, büyük cam balkonlar ve çatı pencereleri evi daha estetik ve kullanışlı kılar. Balkon ve teras düzenekleri elektronik olabilir. Açma, kapama ve ışık ayarları gibi işleri uzaktan kuman da ile yapılabilir. Elektronik modeller hem göz zevki hem de büyük rahatlık sağlıyor.

Read more...

Sika Seramik Yapistirici Fiyatlari

Sika Seramik Yapıştırıcı
Sika Seramik Yapıştırıcı Adet Fiyatı 20.50TL KDV dahil değil

Sika Seramik Yapıştırıcı Özellikleri

25 kg. Tek bileşenli olup, sadece suyla karıştırılarak istenilen kıvama ayarlanabilir. Yapıştırma ve tutma özelliği mükemmeldir. Mozaik, seramik, fayans, ısı ve ses yalıtım tabakaları ve benzeri malzemeleri yapıştırır. Yapıştırılan plakaların kayma ve sarkmasını önler. Uzun süre işlenebilirliğini kaybetmez, Ani tutma ve yapıştırma özelliğiyle plakaların uzun süre düzeltilebilmesine imkan sağlar. Tam kürünü aldıktan sonra suya ve dona dayanımlıdır. Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır.

Read more...

Ayancuk.Com - Guncel Haberler

Ayancuk.Com

Ayancuk.Com

  © Blogger templates Psi by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP